Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 26/02/2003


---

Nieuwe bewegingen op oude breuken: aardbeving in Frankrijk geen verassing

De relatief krachtige aardbeving die Oost-Frankrijk afgelopen zaterdag trof, bevestigt de bevindingen van het promotieonderzoek dat Gideon Lopes Cardozo momenteel uitvoert bij de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU en de Université Louis Pasteur in Straatsburg. Lopes Cardozo onderzoekt de oorzaak van Aardbevingen in het zuidelijke deel van het rijndal en hij heeft aangetoond dat de bewegingen van de aardkorst in het gebied rond de Rijn plaatsvinden op breuken die al een lange voorgeschiedenis hebben. Tot voor kort dachten we dat zulke aardkorstbewegingen juist vaker op jonge breuken plaatsvinden.

De aardbeving, met een magnitude van 5.4 op de schaal van Richter, vond plaats op tien kilometer diepte onder het plaatsje St. Die in het midden van de Vogezen. De Vogezen maken deel uit van een gebergte dat 300 miljoen jaar geleden een groot deel van Europa bedekte. De oude breuken die toen ontstonden, zijn zwaktezones geworden in de aardkorst. Als er opnieuw spanning op de aardkorst wordt gezet, zijn dat zones die het makkelijkst gaan bewegen. Daardoor worden ze door de geologische geschiedenis heen hergebruikt voor bewegingen van de aardkorst en vinden er vaker aardbevingen langs die zwaktezones plaats.

De oude breuken in de ondergrond ten noorden van de Alpen zijn de afgelopen miljoenen jaren opnieuw actief geworden door botsing van de Afrikaanse en Europese platen. Het gebergte van de Alpen is daarvan het meest in het oog springende gevolg, maar ook aardbevingen in de Vogezen en het naastgelegen Rijndal (zelfs tot in Nederland: de aardbeving van Roermond in 1992) zijn gevolgen van het toenemen van spanning in de aardkorst. Dat dit niet geheel zonder problemen gaat blijkt uit de aardbeving van afgelopen zaterdag.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Gideon Lopes Cardozo, tel. 020 4449804, e-mail carg@geo.vu.nl, of met Bernd Andeweg, voorlichter van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, tel. 020 4447339, e-mail andb@geo.vu.nl.
---

2003-02-26 / pb 3.016.0 / RL

References

1. https://www.falw.vu.nl/
2. https://www.falw.vu.nl/

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' 'Aardbeving in Frankrijk geen verassing' '
Lees ook