CBS Persbericht


Datum: 01-09-99

Aardolie stuwt prijzen industrie op

De prijzen van Nederlandse industriële producten liggen in juli 1,3% hoger dan in juni. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat de binnenlandse afzetprijzen in juli in vergelijking met een maand eerder met 0,7% zijn gestegen. De exportprijzen liggen zelfs 1,6% hoger. Het hogere prijsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen van producten van de aardolie- en de chemische industrie.
In vergelijking met juli vorig jaar liggen de prijzen van industriële producten 0,3% hoger. Dit is de eerste prijsstijging in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaand jaar sinds maart 1998.

Prijsbeweging aardolie- en chemische producten bepalend

Onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de prijzen in de aardolie-industrie in juli ten opzichte van juni fors toegenomen (+14,4%). De binnenlandse prijzen in deze branche zijn met ruim 10% gestegen. De exportprijzen vertonen zelfs een stijging van ruim 16%. Naast de ontwikkelingen in de aardolie-industrie zijn ook producten van de chemische industrie duurder geworden (+1,2%). Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, ligt het prijsniveau van Nederlandse industriële producten in juli 1999 nog maar 0,3% hoger dan in juni. Wordt daarnaast ook nog de prijsontwikkelingen van de chemische industrie buiten beschouwing gelaten, dan is er zelfs sprake van een prijsdaling (-1,1%).

Prijzen overige industriële branches

Prijsdalingen van producten zijn in juli ten opzichte van juni onder meer waargenomen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de textielindustrie en de rubber- en kunststofverwerkende industrie. Prijsstijgingen hebben zich volgens het CBS onder meer voorgedaan in de papier- en kartonindustrie, de basismetaalindustrie en de elektrische en optische apparatenindustrie.

Grondstofprijzen in juli sterk gestegen

De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, liggen in juli 2,2% hoger dan in juni. Geïmporteerde grondstoffen zijn volgens het CBS ruim driemaal zoveel in prijs gestegen als de in Nederland gekochte grondstoffen en halffabrikaten. In vergelijking met juli vorig jaar liggen de verbruiksprijzen in de industrie 3,1% hoger. Op de binnenlandse markt zijn deze prijzen met 0,4% gestegen. Geïmporteerde grondstoffen zijn 5,5% in prijs gestegen. De prijsontwikkeling op de wereldmarkt van onder meer ruwe aardolie is hier debet aan.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en meer gedetailleerde cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. P.E. Luyten, tel. (070) 337 47 16; e-mail: pltn@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Grafiek. Producentenprijzen, basis 1995=100. procentuele jaar mutaties Tabel 1: Producentenprijzen, basis 1995=100
% mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder Afzet Industrie Verbruik Industrie
Jaar Maand

Binnenland

Buitenland

Totaal

Import 1998 Januari

1,3

1,7

1,6


-1,7 Februari

1,1

1,4

1,3


-2,5 Maart

0,3

1,0

0,8


-2,3 April


-0,8


-0,2


-0,4


-1,6 Mei


-1,6


-1,8


-1,7


-3,0 Juni


-1,6


-1,7


-1,7


-5,2 Juli


-2,0


-2,9


-2,6


-7,8 Augustus


-3,3


-5,2


-4,4


-9,9 September


-3,5


-5,2


-4,6


-9,2 Oktober


-4,0


-6,5


-5,5


-11,6 November


-4,0


-6,5


-5,5


-11,6 December


-3,6


-6,5


-5,3


-12,1

1999 Januari


-3,5


-6,7


-5,5


-11,8 Februari


-3,6


-6,5


-5,4


-10,7 Maart*


-2,3


-5,2


-4,1


-7,3 April*


-1,7


-3,9


-3,0


-3,3 Mei*


-1,3


-2,8


-2,1


-2,7 Juni*


-0,4


-1,7


-1,2

1,6 Juli*

0,4

0,2

0,3

5,5
* Voorlopige cijfers
Bron: CBS.

Tabel 2: Producentenprijzen, basis 1995=100
% mutatie t.o.v. de voorafgaande maand
Afzet Industrie Verbruik Industrie
Jaar Maand

Binnenland

Buitenland

Totaal

Import 1998 Januari


-0,1


-0,2


-0,1


-0,4 Februari


-0,1


-0,7


-0,5


-1,5 Maart


-0,7


-0,3


-0,4


-1,1 April


-0,4


-0,5


-0,5

0,0 Mei


-0,1


-0,9


-0,6


-0,1 Juni


-0,5


-0,5


-0,5


-2,8 Juli


-0,1


-0,3


-0,2


-0,6 Augustus


-0,4


-0,9


-0,7


-1,1 September


-0,4


-0,3


-0,4


-0,5 Oktober


-0,6


-1,2


-0,9


-1,5 November


-0,2


-0,3


-0,2


-1,2 December


-0,1


-0,8


-0,6


-2,0

1999 Januari

0,0


-0,4


-0,3


-0,1 Februari*


-0,2


-0,4


-0,3


-0,2 Maart*

0,6

1,1

0,9

2,6 April*

0,3

0,8

0,7

4,2 Mei*

0,3

0,3

0,3

0,6 Juni*

0,4

0,7

0,5

1,5 Juli*

0,7

1,6

1,3

3,3
* Voorlopige cijfers
Bron: CBS.

Tabel 3: Producentenprijsindexcijfers voor de industrie, basis 1995=100
1998 1999
Juli Feb. Mei* Juni* Juli*
Afzet
Industrie
Afzet binnenland w.v.:

101,8

99,9

101,1

101,5

102,2 Intermediaire goederen

100,1

97,0

98,6

99,0

99,9 Consumptie goederen

103,5

102,4

103,2

103,6

104,3 Investerings goederen

105,4

106,7

106,8

106,8

106,8 Afzet buitenland

102,1

97,8

100,0

100,7

102,3 Totale afzet

102,0

98,6

100,5

101,0

102,3

Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water Afzet binnenland w.v.:

105,6

103,6

103,1

103,1

104,8 Intermediaire goederen

105,0

103,6

103,0

103,0

104,4 Consumptie goederen

105,9

103,5

103,2

103,2

105,0

Verbruik
Industrie
Verbruik uit het:
Binnenland

98,5

95,1

96,4

98,0

98,9 Buitenland

101,0

94,5

101,7

103,2

106,6 Totaal

99,8

94,8

99,2

100,7

102,9

Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water Verbruik uit het:
Binnenland

102,3

93,9

94,0

94,1

98,1 Buitenland

106,7

105,8

104,7

103,9

107,4 Totaal

102,9

95,6

95,6

95,5

99,4
* Voorlopige cijfers
Doordat de uitkomsten op één decimaal afgerond worden gepubliceerd is het mogelijk dat zeer geringe stijgingen dan wel dalingen, die wel tot uitdrukking komen in de onderliggende delen, niet in het totaalcijfer zichtbaar zijn.

Bron: CBS.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 01 september 1999

Deel: ' Aardolie stuwt prijzen industrie op - 15518 '
Lees ook