CBS Persbericht


Datum: 02-06-99

Aardolie stuwt prijzen industrie op

Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten is in maart met 1% toegenomen ten opzichte van februari. Het is voor het eerst sinds augustus 1997 dat de prijzen weer oplopen. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de exportprijzen met 1,3% zijn gestegen. De toename van de binnenlandse afzetprijzen is beperkt gebleven tot 0,6%. Het hogere prijsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen van producten van de aardolie-industrie.
In vergelijking met maart vorig jaar ligt het prijsniveau van Nederlandse industriële producten nog 4% lager als gevolg van flinke prijsdalingen in de voorafgaande maanden.

Forse prijsstijgingen aardolieproducten

Onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de prijzen in de aardolie-industrie in maart ten opzichte van februari fors toegenomen (+17,5%). De binnenlandse prijzen in deze branche zijn met 14% gestegen. De exportprijzen vertonen een stijging van ruim 19%. Vooral door deze ontwikkelingen ligt het prijsniveau van de Nederlandse industrie als geheel 1% hoger dan in februari. Indien de prijsontwikkeling van de aardolie-industrie buiten beschouwing wordt gelaten, dan stijgt het prijsniveau van de industriële producten in maart met slechts 0,1%.

Prijswijzigingen binnen de overige industriële branches minder groot

Prijsstijgingen ten opzichte van februari van dit jaar hebben zich volgens het CBS onder meer voorgedaan in de chemische industrie (+0,3%), de basismetaalindustrie (+0,4%), de machine industrie (+0,1%) en de transportmiddelen industrie (+0,2%).
Naast prijsstijgingen zijn door het CBS ook enkele prijsdalingen waargenomen in onder meer de voedingsmiddelen- en drankenindustrie (-0,1%), papier(waren)- en karton(waren)industrie (-0,2%) en de rubber- en kunststofverwerkende industrie (-0,2%).

Ook verbruiksprijzen gestegen

Het prijsniveau van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie verbruikt, is in maart van dit jaar met 2,1% toegenomen ten opzichte van februari. De uit het buitenland geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten zijn met 2,8% in prijs gestegen.

In vergelijking met maart vorig jaar ligt het prijsniveau van de verbruiksprijzen 6,3% lager. De binnenlandse verbruiksprijzen zijn in deze periode 5,3% gedaald. Het prijsniveau van geïmporteerde goederen ligt 7,2% lager.

Achtergrondinformatie

Zoals in de persmededeling van maandag 31 mei is gemeld, zijn de producentenprijzen met ingang van dit persbericht gebaseerd op een nieuw basisjaar: 1995=100.

Voor achtergrondinformatie en meer gedetailleerde cijfers kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. J.F.M. Pijpers, tel. (070) 337 48 73 of e-mail adres: jpps@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Grafiek: producentenprijzen, basis 1995=100 procentuele jaar mutaties

Producentenprijzen, basis 1995=100

Producentenprijsindexcijfers voor de industrie, basis 1995=100

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 02 juni 1999

Deel: ' Aardolie stuwt prijzen industrie op - 3403 '
Lees ook