STICHTING WEMOS


Abbott Ross schuldig bevonden

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is er een babyvoedingfabrikant aangeklaagd en schuldig bevonden vanwege het overtreden van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding. De aanklacht tegen Abbott Ross (producent van Similac) spitste zich toe op twee punten: er was sprake van aanprijzing van kunstmatige zuigelingenvoeding en het schenken van voorlichtingsmateriaal over deze voeding. Dit is volgens artikel 13 en 14 van de Warenwet verboden.

Objectieve keuze
Om moeders een objectieve keuze te laten maken tussen het geven van borstvoeding en flesvoeding, mogen babyvoedingfabrikanten geen reclame maken voor hun producten. Borstvoeding bevat allerlei beschermende stoffen die goed zijn voor de gezonde groei en ontwikkeling van babys, die niet in kunstmatige zuigelingenvoeding zitten. Het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft, loopt wereldwijd echter terug. Belangrijke oorzaak is de reclame voor flesvoeding die maakt dat onnodig veel ouders overschakelen op de fles. De Warenwetregeling Zuigelingenvoeding die in 1994 van kracht werd, moet dit in Nederland voorkomen.

Geen schikking
Op 15 maart 2000 verspreidde Abbott op de Negen Maanden Beurs in Amsterdam folders waarin flesvoeding werd aangeprezen. De Keuringsdienst van Waren waarschuwde Abbott dat het uitdelen van de folder een overtreding inhield van de Warenwet. De Keuringsdienst bood Abbott een schikking van 1364 euro. Abbott weigerde de schikking. Zij vonden dat ze de folders slechts 'voor handen hadden met een bedoeling' en dat er dus geen sprake was van het schenken van folders (artikel 14). Op 4 november 2000 gebruikte Abbott wederom de folder, die slechts gedeeltelijk was aangepast, op de Baby & Bambino beurs in Zwolle. Naar aanleiding van deze tweede overtreding werd Abbott geen schikking meer aangeboden. Voorheen werden bij het overtreden van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding altijd schikkingen getroffen. Dit is dus de eerste keer dat een overtreding tot een rechtszaak komt. Abbott Ross werd schuldig bevonden en boete opgelegd van slechts 2000 euro. Zou dit genoeg zijn om Abbott op het rechte pad te houden?


---
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lybrich Kramer van Stichting Wemos, tel. 020-4688388. E-mail: lybrich.kramer@wemos.nl. Internet: www.wemos.nl.

Optimale gezondheid is een universeel mensenrecht. Vanuit deze gedachte werkt Stichting Wemos al meer dan 20 jaar aan haar doelstelling: het verbeteren van de gezondheid van mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden door het beïnvloeden van beleid in het Noorden van de wereld.

30 mei 02 18:13

Deel: ' Abbott Ross schuldig bevonden '
Lees ook