Ingezonden persbericht

Ayaan Hirsi Ali, wat moeten wij ermee

Een broederlijke kus

KRABBENDIJKE, 20030126 -- Ayaan Hirsi Ali en haar verdrietige relaties verdient geen boosheid of agressie, maar eerder een broederlijke kus op haar voorhoofd en een helpende hand op weg naar een liefdevolle relatie tussen haar familie, vrienden en de Kleurvolle Nederlandse Islamitische gemeenschap.

Naar aanleiding van Trouw www.trouw.nl/religieenfilosofie/tiengeboden/artikelen/1043408709714.html

Met veel empathie heb ik gelezen, verstaan en begrepen op welke wijze Ayaan Hirsi Ali volgens haar mishandeld is door haar moeder en op welke wijze zij door haar vader in de steek is gelaten.

Het moet een ongelofelijke frustratie geweest zijn om de trauma's uit haar jeugd herhaald en bevestigd te zien worden in de Blijf-van-mijn-lijfhuizen en in de abortusklinieken waarin zij gewerkt heeft

Het is dan ook niet vreemd dat haar vriend Marco, de jongen met wie zij vijf jaar heeft samengewoond gezegd heeft: "Dat zij ongrijpbaar was. 'Zij zich niet uit' en hij niet wist waaraan hij toe was met haar.

In het artikel van Trouw zegt Ayaan o.a.:
a)Mohammed is als individu verachtelijk..
b)Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran c)... al die megalomane machthebbers uit het Midden-Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam. Vind je het vreemd dat Saddam Hoessein er is? Mohammed is zijn voorbeeld. Vind je het vreemd dat zoveel moslimmannen gewelddadig zijn?

Voor moslimvrouwen en moslimmannen is de profeet Moehammed (vrede zij met hem vzmh) iemand die hen dierbaarder is dan hun eigen vader of moeder. De zwaarste belediging die je in oosterse alsook westerse culturen kunt doen is iemands moeder of vader te beledigen.

Als volksvertegenwoordigster die de PVDA verlaten heeft opdat zij in de VVD beter zou kunnen opkomen voor onderdrukte vrouwen met een islamitische achtergrond beseft zij misschien onvoldoende dat haar persoonlijke uitspraken contraproductief werken in het creëren van draagvlak om daadwerkelijk iets te veranderen aan de positie van vrouwen, waar ik een grote voorstander van ben.

Ik kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat Ayaan bezig is met een persoonlijke strijd tegen de religie van haar moeder en haar vader. Waar zij in haar eenzaamheid en haar persoonlijk verdriet haar ouders verwijt dat zij zich verschuilen achter de religie, doet zij immers hetzelfde door de strijd te willen aangaan met de religie in plaats van de verzoening te prediken.

De profeet Moehammed (vrede zij met hem) toen hij uit de stad Taif werd weggejaagd en bekogeld met stenen en rot fruit vroeg aan God niet om vernietiging van de stad Taif maar om Vergiffenis, Genade en Goddelijke Leiding voor haar bewoners.

Ayaan Hirsi Ali en haar verdrietige relaties verdient geen boosheid of agressie, maar eerder een broederlijke kus op haar voorhoofd en een helpende hand op weg naar een liefdevolle relatie tussen haar familie, vrienden en de Kleurvolle Nederlandse Islamitische gemeenschap.

Abdullah Haselhoef

Zoekwoorden:

Deel: ' Abdullah Haselhoef Ayaan Hirsi Ali, wat moeten wij ermee '
Lees ook