Ik ben moslim en ik ben Charlie


Ik weiger mij als moslim te verontschuldigen voor de moorden op journalisten

DEN HAAG, 20150111 -- Zoals wel vaker wanneer terroristen zich op de islam beroepen, zijn er nu ook weer Nederlanders die moslims oproepen zich te distantieren van deze terroristen. Het is een vreemde oproep want er is geen 'kerkelijk gezag' in de islam, zoals de paus dat is in de rooms-katholieke kerk, dat aan deze oproep gehoor zou kunnen geven. Als ik aan deze oproep gehoor geef, wil ik daar dus niet mee pretenderen namens welke moslim dan ook te spreken, anders dan mijzelf. Maar omdat ik als geestelijk verzorger een zekere bekendheid geniet in een beperkte kring waarvan ik niet weet hoe groot die is, wil ik me toch in het openbaar verantwoorden, opdat mijn zwijgen geen voedsel geeft aan de insinuaties van kwaadwillenden.

Ik weiger mij als moslim te verontschuldigen voor de moorden op de journalisten werkzaam bij Charlie Hebdo omdat deze zogenaamd uit naam van de islam zouden zijn gepleegd. Immers het zou te gek zijn als ik hetzelfde zou verwachten van mijn niet-moslim medeburgers dat zij zich ook zouden moeten verantwoorden voor de aanvallen en brandstichtingen in moskeeën. Of dat honderdduizenden mensen die uit Irak, Syrië, Afghanistan gevlucht zijn, gemarteld of vermoord worden met medewerking van westerse veiligheidsdiensten en ander militaire eenheden en adviseurs, dat dit alles de verantwoordelijkheid zou zijn van de gewone westerse burger.

Ik verafschuw elke vorm van geweld en veroordeel iedereen –ongeacht of zij voor een overheid werken of in de naam van een religie/ideologie werken-  die andere ongewapende mensen doden.

Uitlokking, dus dood door eigen schuld?
Sommige moslims zijn van mening dat wanneer je de profeet beledigt dat zij ‘gerechtigd’ zijn om alles te doen om deze beledigingen te laten stoppen.  De profeet Mohammed –vrede zij met hem-  had geduld met de mensen die hem bespotte toen hij ‘machteloos’ was en nam ook geen wraak op deze mensen toen hij de wereldse macht had.
 
Dus wie zijn deze mensen die andere mensen vermoorden om de ‘eer’ van de profeet, denken zij soms meer eergevoel te hebben dan de profeet ?
 
Aanval op vrijheid van meningsuiting is een aanval op ons allen
Vrijheid van meningsuiting is  heilig en elke aanval op dit grondrecht is een directe aanval op de universele rechten van de mens.  Daarom is elke aanval op dit grondrecht ook een directe aanval op de persoonlijke vrijheden van ons allen.
 
De Heilige koe, vrijheid van meningsuiting
Echter tegelijkertijd constateer ik dat de toepassing van dit recht op een hypocriete manier verloopt.

Er wordt heel veel over de Islam en moslims gesproken in de politiek en op tv. Alleen komen ‘normale’  moslims nauwelijks zelf aan het woord behalve als zij:
a) zich gedragen als meelopers in het witte mannelijke seculiere establishment  en stelling nemen tegen de Islam (althans zo wordt dat vaak door moslims ervaren) of
b) als zij extremistische opvattingen hebben en zich ongenuanceerd over joden, homo’s en anderen uitlaten.
 
Ook niet iedereen is het mikpunt van satire
Er worden ook geen spotprenten gemaakt over joden uit angst dat men aangeklaagd kan worden wegens antisemitisme . Iemand die de holocaust ontkent wordt strafrechtelijk vervolgd. Iemand die lastert en smaad verspreidt over een persoon kan gestraft worden met twee jaar gevangenisstraf (artikel 262 wetboek van strafrecht) en iemand die het koningshuis beledigt kan aangeklaagd worden wegens majesteitschennis en kan dan  gestraft worden met vijf jaar gevangenisstraf (artikel 111 wetboek van strafrecht).
 
De vraag die dan terecht gesteld kan worden is waarom moslims zouden moeten accepteren dat hun geliefde profeet Mohammed -vrede zij met hem-, niet tenminste hetzelfde respect toekomt als de koning of andere kwetsbare groepen in de samenleving en waarom moslims zouden moeten accepteren dat er over hun profeet gelasterd wordt als lasteren en smaad volgens het wetboek van strafrecht een misdrijf is.
 
Twee honden vechten om één been en de derde gaat ermee heen
Burgers met een islamitische achtergrond en burgers met een andere achtergrond worden tegen elkaar opgezet. Eén groep die respect voor de profeet vraagt van andersgelovigen en een andere groep die het recht van vrijheid van meningsuiting en alle overige verworven rechten van de mensen wil verdedigen tegen het middeleeuwse kwaad der religie dat Islam heet volgens hen.
 
De derde hond
Uit angst voor elkaar komen wij niet op voor elkaars rechten maar geven wij juist al onze persoonlijke vrijheden op voor de ‘war on terror’.
 
Internationaal wordt door vooraanstaande islamitische theologen en raden van moskeeën opgeroepen tegen geweld en worden terreurorganisaties die zogenaamd uit naam van de Islam handelen, gezien als provocateurs of als verraders van de religie van Vrede tussen mensen en hun oorsprong,  namelijk de Islam.
 
Veel moslims geloven dan ook dat de leiders van de terreurgroepen van IS, Al Qaidah, Boko Haram en leiders van andere niet-democratische regimes  van het begin af aan gesteund en getraind worden/werden door westerse veiligheidsdiensten en andere organisaties die –financieel of ideologisch- direct gebaat zijn bij grootschalige conflicten.
 
De tirannie der angst voor elkaar is de derde hond.
 
False Flag operaties
Het zou niet de eerste keer zijn dat private partijen zoals de internationale wapenindustrie, de olie-kartels, de internationale heroïne en opium importeurs/ drugskartel (grondstoffen hiervoor komen uit Afghanistan), veiligheidsdiensten en andere mogendheden direct politiek en geldelijk gewin halen uit conflicten in olie, uranium en andere grondstoffenrijke gebieden.
 
Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet dat ik in complottheorieën geloof maar gewoon dat ik kritisch ben over het waarheidsgehalte van diverse berichtgevingen.

En voor mijzelf blijf denken en mij voortdurend afvraag wie in al deze conflicten de grootste slachtoffers zijn (moslimburgers) en wie het meest profiteert van deze situatie (follow the money).
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valse_vlag
 
Daarom heb ik vraagtekens bij het verhaal  dat terroristen met bivakmutsen überhaupt hun ID meenemen en deze dan ook in hun vluchtauto achterlaten. Net zo vreemd als het verhaal dat het paspoort van één van de 11 september kapers ongeschonden uit de brandende puinhopen van de Twin Towers is gevonden.
 
https://www.wanttoknow.nl/overige/media/man-met-bivakmuts-verliest-zijn-id-gelukkig/
 
Het eerste slachtoffer in de oorlog is de waarheid
Journalisten worden de laatste tijd steeds vaker het doelwit. In Gaza alleen zijn het laatste jaar 13 journalisten omgekomen. Vanuit Syrie, Iraq en Afghanistan krijgen wij geen onafhankelijk nieuws meer. Daar veel journalisten (uit angst voor ontvoeringen of onthoofding) deze gebieden mijden.
 
Ik weet niet meer wat waar is of niet waar is. Wat ik wel weet, is dat onafhankelijk werkende journalisten van levensbelang zijn voor de gehele wereld om onderzoek te doen naar wat waar is en niet waar is.
 
Daarom is een aanslag op journalisten een aanslag op de waarheid en veiligheid in de gehele wereld.
 
En zijn ook moslims –net als alle mensen in de wereld- gebaat bij dat journalisten zonder angst voor hun eigen leven hun werk goed kunnen doen.

Daarom: ik ben moslim en ik ben Charlie


Abdullah Frank Haselhoef,
Geestelijk VerzorgerDeel: ' Abdullah Haselhoef "Ik ben moslim en ik ben Charlie" '
Lees ook