ABN AMRO brengt bod uit op aandelen Bouwfonds

Dit is een gezamenlijk persbericht van ABN AMRO Bank N.V. en N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Amsterdam/Hoevelaken, 15 oktober 1999

Als vervolg op eerdere berichtgeving dat N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en ABN AMRO een strategische samenwerking willen aangaan, komt ABN AMRO nu met het feitelijke bod op alle aandelen Bouwfonds, thans in handen van 479 Nederlandse gemeenten. De details hiervan zijn nader uitgewerkt in een biedingsbericht dat heden verschijnt.

Bij gestanddoening ontvangt de aandeelhouder die zijn aandelen Bouwfonds aanmeldt per aandeel NLG 606,- (EUR 274,99) in contanten plus één intrekbaar cumulatief preferent aandeel Bouwfonds met een nominale waarde van EUR 1,15 (NLG 2,53).

De termijn waarbinnen de aandelen kunnen worden aangemeld, begint op 18 oktober 1999 en eindigt op 14 januari 2000. Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum, doch uiterlijk 10 werkdagen daarna zal ABN AMRO meedelen of het bod al dan niet gestand wordt gedaan. Gestanddoening vindt plaats onder meer als minimaal 85% van de gewone aandelen Bouwfonds is aangeboden. De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Bouwfonds bevelen de aandeelhouders ten zeerste aan het bod van ABN AMRO te aanvaarden.

In het kader van de transactie wordt op 3 november a.s. om 14.00 uur in Amersfoort een informatieve bijeenkomst voor aandeelhouders gehouden.

Perscontacten:

ABN AMRO Bank N.V.

Drs. Th.J. van Dijk, telefoon: (020) 6284748

N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Ir. J.H. Kingma, telefoon: (033) 2539220

Deel: ' ABN AMRO brengt bod uit op aandelen Bouwfonds '
Lees ook