ABN AMROAmsterdam, 09 juli 2002

ABN AMRO: intrinsieke waarde Groen Fonds
Het ABN AMRO Groen Fonds is een beursgenoteerd beleggingsfonds met een closed-end structuur. Het aantal uitstaande participaties ligt vast, waardoor de beurskoers afhankelijk is van vraag en aanbod. De afgelopen tijd heeft het toegenomen aanbod van stukken op de beurs geresulteerd in lagere koersen.

Belastingplichtigen ontvangen thans voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting, naast een belastingvrijstelling in Box 3 (1,2%), een heffingskorting van 1,3% in Box 1. De vermoedelijke verklaring voor het genoemde toegenomen aanbod van stukken op de beurs is het voornemen van het beoogde nieuwe kabinet om de belastingvrijstelling in Box 3 in stand te houden, maar de heffingskorting in Box 1 af te schaffen.

De intrinsieke waarde per participatie van het ABN AMRO Groen Fonds bedroeg op 9 juli 2002 EUR 50,02. Indien de heffingskorting in Box 1 daadwerkelijk wordt afgeschaft, zal dit van invloed zijn op de marktwaarde van groene leningen. Voor beleggers is het echter van belang te weten dat, zelfs als alle fiscale voordelen worden afgeschaft, de genoemde intrinsieke waarde naar verwachting niet meer dan 6% zal dalen tot ongeveer EUR 47.

De portefeuille van het ABN AMRO Groen Fonds blijft bestaan uit leningen met een goede kwaliteit en/of leningen welke worden gegarandeerd door een garantiesteller met een solide debiteurenkwaliteit.ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86

Please read our disclaimer.
Copyright © 1998-2002 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.

Deel: ' ABN AMRO intrinsieke waarde Groen Fonds '
Lees ook