ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
6 september 1999

ABN AMRO INTRODUCEERT GARANTIE KLIK FONDS

ABN AMRO introduceert maandag 13 september een nieuw garantiefonds, het ABN AMRO Garantie Klik Fonds. Dit is het eerste "open end" garantiefonds van ABN AMRO, dat beleggers in staat stelt op ieder gewenst moment te kopen en te verkopen. De afgelopen twee jaar introduceerde de bank vijf "closed end" garantiefondsen.

Het fonds biedt een gegarandeerde startwaarde van 80 procent van de inleg; afhankelijk van de ontwikkelingen op de internationale aandelenmarkten kan deze garantiewaarde maandelijks stijgen. Als op de laatste beursdag van een maand de slotkoers van het fonds hoger is dan de slotkoers van de maand daarvoor, dan wordt circa 80% van het verschil tussen beide slotkoersen "vastgeklikt". Het fonds belegt het merendeel in liquiditeiten om de garantie te waarborgen en daarnaast in opties op internationale aandelen indices.

Het Garantie Klik Fonds onderscheidt zich van vergelijkbare fondsen door het dynamische beheer ervan. Professor Dr. C. L. Dert, hoofd van de afdeling Global Structured Asset Management van ABN AMRO: "Vaak worden bij garantieproducten opties in het begin gekocht en aan het einde van de looptijd verkocht. Afhankelijk van bewegingen op de aandelenmarkten worden door ons ook tussentijds opties gekocht en verkocht"

De inschrijving start op 13 september 1999. Het prospectus is verkrijgbaar bij de kantoren van ABN AMRO in Nederland.

ABN AMRO Asset Management is één van de grootste aanbieders van garantieproducten in Nederland. In 1997 werd het "Dynamisch Internationaal Garantiefonds" geïntroduceerd. Dit was de meest successvolle introductie van een beleggingsfonds in Nederland met een totale inleg van ongeveer EUR 500 miljoen. Het totaal aan garantiefondsen en portefeuilles onder beheer bij ABN AMRO Asset Management bedraagt meer dan EUR 2 miljard.


- - -

Perscontacten: Drs. E. van Velzen, telefoon: (020) 6295207


- - -

Perscontacten:
geen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' ABN AMRO introduceert Garantie Klik Fonds '




Lees ook