ABN AMRO Bank N.V.
Press Relations (HQ 1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
31 maart 2000

ABN AMRO INTRODUCEERT DRIE NIEUWE BELEGGINGSFONDSEN: TELECOM, INTERNET EN DUURZAAMHEID

ABN AMRO zal op 3 april twee nieuwe beleggingsfondsen in de ICT-sector introduceren: het ABN AMRO Telecom Fund en het ABN AMRO Internet Fund. Enkele weken later zal het ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds geïntroduceerd worden.

ABN AMRO Telecom Fund en ABN AMRO Internet Fund

Het ABN AMRO Telecom Fund belegt in bedrijven met als kernactiviteit het opzetten van de communicatie-infrastructuur en de daaraan gerelateerde dienstverleners. Het ABN AMRO Internet Fund belegt in bedrijven die zich concentreren op het toegankelijk maken en benutten van internet.

Pieter Croockewit, CEO van ABN AMRO Asset Management Nederland: "Telecommunicatie en internet zijn booming business. In een korte tijd zijn de investeringen in deze sectoren fors toegenomen en we staan pas aan het begin van de 'netwerk-economie'. Voordat we echter zover zijn, denken wij dat investeringen zullen plaatsvinden in drie elkaar gedeeltelijk overlappende "golven". Ten eerste, de verdere ontwikkeling van de infrastructuur met de bijbehorende dienstverlening. Ten tweede, steeds intelligentere randapparatuur en software applicaties, waardoor het nut van de infrastructuur verhoogd wordt. Ten derde bieden nieuwe en bestaande bedrijven hun eigen diensten en producten (verbeterd)aan. Naarmate de infrastructuur, diensten en producten zich uitbreiden, versterken deze golven elkaar."

De inschrijving voor beide fondsen start op 3 april. De uitgifteprijs van beide fondsen bedraagt EUR 25 per aandeel. Beide fondsen worden genoteerd aan de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges.

ABN AMRO is een van de grootste aanbieders van ICT fondsen in Nederland. In 1998 werd het ABN AMRO Global Information Society Fund geïntroduceerd; de naam van dit fonds verandert op 3 april 2000 in het ABN AMRO ICT Fund (huidige omvang EUR 730 miljoen). Het totaal aan ICT fondsen/-portefeuilles bij ABN AMRO Asset Management onder beheer bedraagt meer dan EUR 1 miljard.

Het ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds

Een groeiend aantal beleggers beoordeelt bedrijven niet alleen op hun financiële prestaties, maar ook op het nakomen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ze willen beleggen in ondernemingen die winst maken zonder de maatschappij of het milieu te benadelen. Om deze beleggers tegemoet te komen is het ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds ontwikkeld. Croockewit: "Bedrijven worden zeer zorgvuldig geselecteerd. In overleg met een onafhankelijke consultant zijn criteria opgesteld voor de selectie van bedrijven die structureel bijdragen aan een duurzame samenleving. Een breed universum van beursgenoteerde ondernemingen wordt aan de hand van deze criteria getoetst door gespecialiseerde onderzoeksinstellingen."

Belangrijke criteria zijn onder andere het hanteren en actief uitvoeren van een gedegen milieu- en sociaal beleid, het open en controleerbaar communiceren van dit beleid, de mate waarin bij de ontwikkeling van nieuwe producten rekening wordt gehouden met het milieu en de mate waarin een onderneming haar werknemers flexibiliteit en loopbaanperspectief biedt.

De inschrijving op het ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds begint, mede afhankelijk van de goedkeuring door De Nederlandsche Bank, in mei. De uitgifteprijs bedraagt EUR 50 per aandeel. Voor het ABN AMRO Duurzame Wereld Fonds is notering aan de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges aangevraagd.

_ _ _

Perscontacten: Mw. drs. V.M.L. Schyns, 020 383 4483


- - -

Perscontacten:
geen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' ABN AMRO introduceert nieuwe ICT beleggingsfondsen '
Lees ook