ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
6 mei 1999

ABN AMRO: JAAR GOED BEGONNEN, HAALBAARHEID FINANCIELE DOELSTELLINGEN BEVESTIGD, PLAN VOOR STEMRECHT PREFERENTE AANDELEN AANGEKONDIGD

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V., vandaag in Amsterdam, heeft mr. P.J. Kalff, voorzitter van de Raad van Bestuur, de haalbaarheid van de financiële doelstellingen van de bank nogmaals bevestigd.

"Het jaar is voor alle divisies goed begonnen en derhalve herhalen wij, met meer vertrouwen dan in februari reeds mogelijk was, de verwachting dat ook in 1999 onze financiële doelstellingen haalbaar zijn," aldus de heer Kalff.

Plan voor stemrecht preferente aandelen
De Raad van Bestuur zal in deze aandeelhoudersvergadering voorts bekendmaken dat de bank overweegt om het stemrecht van de Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding (de houder van de preferente aandelen) te matigen. Dit zal kunnen worden gedaan door de houders van certificaten van preferente aandelen - voor de duur van de aandeelhouders-vergadering en als er geen bijzondere omstandigheden zijn - een volmacht op de onderliggende aandelen te geven naar evenredigheid van het vertegenwoordigde economisch belang, maar ook door het Administratiekantoor slechts te laten stemmen in evenredigheid met het economisch belang dat het in de vergadering nog vertegenwoordigt.

Dit plan wordt besproken met het bestuur van het Administratiekantoor, dat een eigen, zelfstandige verantwoordelijkheid heeft en uiteindelijk zal moeten beslissen.
Nadat alle belangen grondig zijn afgewogen, zou de maatregel voor de aandeelhoudersvergadering in het jaar 2000 kunnen worden ingevoerd.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen geven met dit plan gevolg aan de discussie in de aandeelhoudersvergadering van vorig jaar over het stemrecht van preferente aandelen, en aan de gewijzigde maatschappelijke en financieel-economische inzichten op het gebied van corporate governance.


- - -

Deel: ' Abn Amro Jaar goed begonnen '
Lees ook