Ingezonden persbericht


Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com

Amsterdam, 28 april 2004
ABN AMRO maakt nadere details bekend over intrekking van preferente aandelen Tijdens de informatieve vergadering van houders van certificaten van preferente aandelen in ABN AMRO Holding N.V., die plaatsvond op 19 april 2004, heeft een grote meerderheid van de certificaathouders aangegeven dat zij het voornemen van ABN AMRO ondersteunen om de preferente aandelenstructuur volledig in overeenstemming te brengen met de Nederlandse corporate governance code. Een belangrijk obstakel, echter, voor de institutionele certificaathouders om hun goedkeuring te verlenen aan de intrekking van de preferente aandelen, zoals voorgesteld door ABN AMRO, is dat dit zou leiden tot het verlies van de fiscale deelnemingsvrijstelling die op hen van toepassing is. Voor de herfinanciering van de ingetrokken preferente aandelen zal ABN AMRO daarom tot een gelijk aantal niet-cumulatieve financieringspreferente aandelen in de vorm van certificaten uitgeven, die volledig in overeenstemming zullen zijn met de Nederlandse corporate governance code. Deze certificaten van preferente aandelen zullen worden uitgegeven met een inschrijfrecht voor bestaande houders van (certificaten van) preferente aandelen.
Het voorstel om de uitstaande (certificaten van) preferente aandelen, met een nominale waarde van elk EUR 2,24, in te trekken met terugbetaling van de nominale waarde en in het bijzonder de additionele vergoeding van 5%, dient te worden gezien in samenhang met de voorwaarden van de nieuwe preferente aandelen.
Het voorstel tot intrekking zoals geagendeerd en gepubliceerd op 2 april 2004 zal in stemming worden gebracht tijdens de vergadering van preferente aandeelhouders en de algemene vergadering van aandeelhouders, beiden te houden op 29 april 2004. Afhankelijk van de intrekking van de huidige preferente aandelen en de verkrijging van de relevante goedkeuringen, zullen de nieuwe (certificaten van) financieringspreferente aandelen, met een nominale waarde van elk EUR 2,24, worden uitgegeven op 30 september 2004 op de volgende voorwaarden: Bedrag: tot EUR 813 miljoen Jaarlijkse dividendbetaling: 4,65%
Uitgifteprijs: op nominale waarde Intrekkingsopties voor de uitgever: - op 1 januari 2011 en op iedere dividenddatum daarna, geheel of gedeeltelijk; tegen 102% van de nominale waarde
- op ieder moment indien het vereist wordt dat de stemrechten op de (certificaten van) preferente aandelen gebaseerd zullen zijn op de nominale waarde (in tegenstelling tot hun economische waarde in relatie tot de waarde van de gewone aandelen); tegen 102% van de nominale waarde (plus een vergoeding voor het herinvesteringsverlies, indien aanwezig, als intrekking geschiedt vóór 1 januari 2011)

Conversie-optie voor de uitgever: - op ieder moment, zodra de Nederlandse wetgever de aanbeveling van de Tabaksblat-commissie zal overnemen door toe te staan dat de stemrechten op de financieringspreferente aandelen worden gebaseerd op hun economische waarde (in tegenstelling tot hun nominale waarde); in welk geval de certificaten door de uitgever mogen worden omgewisseld voor een gelijk aantal van dergelijke financieringspreferente aandelen Voor de certificaten van preferente aandelen zal geen notering worden aangevraagd en het prospectus zal beschikbaar worden gesteld vóór 1 september 2004. Voor verdere informatie:
Persvoorlichting: 020 6288900
Investor Relations: 020 6287835


---


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' ABN AMRO maakt details bekend over intrekking van preferente aandelen '
Lees ook