ABN AMRO

Persbericht
Amsterdam, 16 augustus 2001

ABN AMRO maakt resultaten bekend over tweede kwartaal 2001: Brede mix van klanten en producten bewijst zijn waarde

Baten zijn 8,1% gestegen ondanks zwakke marktomstandigheden

Bedrijfsresultaat voor belastingen 3,8% hoger

Buitengewone bate van EUR 962 mln uit verkoop van EAB

Interimdividend EUR 0,45 per aandeel

De nettowinst is over het tweede kwartaal van dit jaar licht gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal met 1,8% tot EUR 671 mln. Dit is exclusief de winst die is geboekt bij de verkoop van European American Bank (EAB). Inclusief dit verkoopresultaat bedraagt de nettowinst over het tweede kwartaal EUR 1.633 mln.

De baten stegen op kwartaalbasis met 8,1%. Deze verbetering manifesteerde zich over de hele linie, met uitzondering van de aandelen-gerelateerde baten die onder resultaat uit financiële transacties worden verantwoord. De bedrijfslasten stegen met 11,1% van EUR 3.253 mln in het eerste kwartaal tot EUR 3.615 mln. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door het netto consolidatie-effect van Michigan National Corporation, Alleghany, de activiteiten van ING Barings in de Verenigde Staten en incidentele posten. De stijging van de baten weegt niet op tegen de stijging van de kosten. Daardoor is de efficiency ratio verslechterd met 2 procentpunten tot 73,8%.

Na de sterke stijging in het eerste kwartaal daalden de voorzieningen in het tweede kwartaal met 5,2% tot EUR 253 mln. Het lagere voorzieningenniveau is primair te danken aan het ontbreken van incidentele factoren in het tweede kwartaal en de vrijval van een eerder getroffen voorziening binnen de SBU Wholesale Clients (WCS). De belastingdruk lag in het tweede kwartaal op een meer normaal niveau van 28,5%. De naar risico gewogen activa stegen met 2,8% tot EUR 286,1 mrd. Gecorrigeerd voor consolidatie, desinvesteringen en valutakoerseffecten was evenwel sprake van een daling van EUR 4,2 mrd.

Webcast persconferentie
Om 9.30 uur (CET) start de persconferentie die live via het internet gevolgd kan worden.
Controleer vooraf of u over de juiste software beschikt om deze webcast te bekijken.

pdf (108 kb)

Deel: ' ABN AMRO resultaten over tweede kwartaal 2001 '
Lees ook