De Unie


ABN AMRO: Ultimatum n.a.v. ledenvergadering

18 maart 2003 - Zoals in de personeels- en ledenvergadering van de gezamenlijke bonden op 13 maart jongstleden is afgesproken, hebben bonden aan zowel ABN AMRO als (de JV) Delta Lloyd op 17 maart een ultimatum gesteld met het verzoek om te reageren op drie elementen.

Deze elementen zijn:

* loonontwikkeling

* compensatie bij boventalligheid

* informatievoorziening.

Op vrijdag 21 maart, 17.00 uur loopt dit ultimatum af; op dinsdag 25 maart zal dan in een ledenvergadering van de gezamenlijke bonden beoordeeld worden of, op basis van de reacties van ABN AMRO en/of Delta Lloyd , tot vormen van acties wordt besloten.

Wij verzoeken u om uw beslissing met betrekking tot wel/niet overgang in beraad te houden totdat u de uitkomsten van deze vergadering kent; wij verzoeken u bovendien om dit signaal ook aan ongeorganiseerde collega's af te geven.

De ledenvergadering vindt plaats om 19.30 uur in De nieuwe Buitensociëteit te Zwolle (t.o. station).

Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn!

Met vriendelijke groet,

Daan Leeman,
Bestuurder

* Intropagina ABN AMRO

dinsdag, 18 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' ABN AMRO Ultimatum n.a.v. ledenvergadering '
Lees ook