Gemeente Almere

Persbericht 276.4

27 oktober 1999

ABONNEMENTENREGELING VOOR MENSEN MET MINIMUMINKOMEN

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om aan het eind van het jaar mensen met een inkomen op minimumniveau een tegemoetkoming van 100,- in de kosten van een abonnement te geven. Met het bedrag van 100,- kan bijvoorbeeld een deel van de kosten van een abonnement op een krant of tijdschrift betaald worden. De uitkering kan in de maanden november en december 1999 worden aangevraagd bij de afdeling Sociale Zaken met het aanvraagformulier 'Abonnementenregeling 1999'.

Mensen die in aanmerking willen komen voor de abonnementenregeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

* In Almere wonen;

* Het totale netto inkomen exclusief vakantietoeslag, van de aanvrager en eventuele partner mag in één van de maanden september, oktober, november of december 1999 niet hoger zijn dan:
* 2.099,91 voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden;
* 1.894,33 voor een alleenstaande ouder;

* 1.490,59 voor een alleenstaande.

Niet in aanmerking komen mensen die:

* een beurs of toelage hebben op grond van de WSF/WTS;
* inwonen bij ouder(s), pleeg-/stiefouder(s);
* in een instelling wonen waarbij de nadruk ligt op verpleging, bijvoorbeeld een verpleeghuis, psychiatrische inrichting of een penitentiaire inrichting. Mensen die in een verzorgingshuis wonen en aan alle voorwaarden voldoen, komen wel in aanmerking voor de abonnementenregeling.

Iedereen die over de maand september 1999 een uitkering voor levensonderhoud van de afdeling Sociale Zaken heeft ontvangen, krijgt de uitkering automatisch. Ook iedereen die voor 1 oktober 1999 volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen heeft gekregen, ontvangt de uitkering automatisch. Alle anderen die een inkomen op minimumniveau ontvangen, kunnen de uitkering in de maanden november en december 1999 aanvragen. Vanaf 1 november 1999 kunnen zij daarvoor tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen op nummer 5399500.

De aanvragen worden behandeld door een speciaal team. Klanten van de afdeling Sociale zaken kunnen de ´Abonnementenregeling 1999´ dus niet aanvragen bij hun eigen consulent.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Abonnementenregeling voor mensen met minimuminkomen Almere '
Lees ook