Ingezonden persbericht


Persbericht
9 maart 2010

Aboutaleb opent Business School voor nieuwe Nederlanders

Rotterdam, 9 maart 2010 - In Rotterrdam loopt een bijzondere proef om voormalige vluchtelingen te ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf. De officile opening van de eerste Business School voor Nieuwe Nederlanders (BSNN) wordt op 18 maart verricht door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Uniek is dat het hier niet gaat om werkloze ex-vluchtelingen, maar mensen mt werk. Dat betreft dan vooral vaak laagbetaalde banen die zelden recht doet aan hun talenten. Start Foundation, initiatiefnemer van de Business School, wil deze mensen beter laten doorstromen n aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen bieden aan andere werkzoekenden. De school draait op privaat geld. Maatschappelijk investeerder Start Foundation stopt 150.000 euro in deze voor Nederland unieke ⤤~maak-plaats' proef. Ook van de deelnemers zelf wordt een bijdrage gevraagd.

De school is gevestigd in Gebouw de Machinist aan de Willem Buytenwechtstraat in Rotterdam. De eerste lichting deelnemers bestaat uit 11 mannen en 8 vrouwen afkomstig uit tien verschillende landen o.a. Iran, Irak en Afghanistan. De naam van de school bedachten ze zelf en geeft voor hen goed weer dat ze zich in Nederland op hun plaats voelen. De eerste contouren voor hun ondernemingen hebben ze inmiddels geschetst. Zo liggen er plannen voor een feestzalenbedrijf, een fietsenwinkel, een Afrikaans restaurant en een slijterij. Het eerste deel van de opleiding duurt drie maanden en gaat over algemene ondernemersvaardigheden. Aansluitend worden drie maanden gebruikt voor het schrijven van een ondernemingsplan en verwerven van bedrijfskapitaal. De cursisten komen na hun werk twee avonden en op zaterdag bijeen. Excursies naar o.a. de Kamer van Koophandel en banken zijn deel van het lesprogramma.

De proef wordt uitgevoerd samen met het Akkoord van Rotterdam, een initiatief van de gemeente Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven waaronder PricewaterhouseCoopers, Rabobank, Syntens, Ecorys, Enviu, Kneppelhout & Korthals, KPMG en Colfield. Andere partners zijn microfinancieringsinstellingen Qredits en Handson en de stichting Ondernemersklankbord, oud-ondernemers en managers die in de rol van coach hun rijke kennis en ervaring doorgeven aan ondernemers die deze hulp goed kunnen gebruiken. De uitvoering is in handen van Panta Advies & Organisatie.

Nederland telt ongeveer 250.000 mensen die hun eigen land zijn ontvlucht en die hier de verblijfstatus hebben. De helft van deze mensen behoort tot de beroepsbevolking. De werkloosheid onder deze groep ligt zes a zeven keer zo hoog als bij andere Nederlanders.

Start Foundation is een onafhankelijke maatschappelijk investeerder. Het fonds ondersteunt en initieert met ca. 4 miljoen op jaarbasis vernieeuwende experimenten en ondernemingen om te zorgen dat mensen met minder kansen ook aan het werk komen en blijven. Genvesteerd is o.a. in Dress for Succes, restaurant Fifteen in Amsterdam en de Verbinding in Groningen, een fabriek waar uitsluitend doven werken. Het bestuur van Start Foundation bestaat uit oud-premier Wim Kok, oud-CNV voorzitter Anton Westerlaken en Uneto/VNI directeur Titia Siertsema.

/// EINDE PERSBERICHT ///

Deel: ' Aboutaleb opent Business School voor nieuwe Nederlanders '
Lees ook