ABU

ABU en OU slaan handen ineen voor vergroting voor employability (01-10-2001)

Samenwerkingsovereenkomst:
ABU en Open Universiteit gaan uitzendkrachten scholen

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) gaat een samenwerkingsverband aan met de Open Universiteit Nederland. Door deze samenwerking worden de scholingsmiddelen en opleidingsfaciliteiten van de Open Universiteit op maat gesneden voor uitzendondernemingen, waardoor de employability van uitzendkrachten zal toenemen. Sinds 1 januari 1999 zijn uitzendondernemingen bij CAO verplicht 1% van de loonkosten te reserveren voor scholings- en opleidingsactiviteiten. Dit bedrag kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen guldens.

Door de samenwerkingsovereenkomst geeft de ABU invulling aan het kabinetsbeleid dat gericht is op het stimuleren van het arbeidsaanbod en het vergroten van competenties voor zowel werkenden als werklozen. Het kabinet heeft de sociale partners en bedrijfstakken opgeroepen om via gerichte afspraken opleidingsactiviteiten te intensiveren. De ABU denkt dat uitzendondernemingen dankzij de samenwerkingsovereenkomst met de Open Universiteit Nederland beter in staat zullen zijn uitzendkrachten te scholen door ze de juiste combinatie van leren en werken aan te bieden. Door deze vorm van 'lifelonglearning' is de verwachting dat werknemers langer behouden zullen blijven voor de uitzendbranche.

Over de ABU
De ABU behartigt al veertig jaar de belangen van ondernemers in de uitzendbranche. Bij de ABU zijn 250 uitzendondernemingen aangesloten, met gezamenlijk 2.700 vestigingen. Nadruk in de activiteiten van de ABU ligt op collectieve belangenbehartiging, daartoe onderhoudt de bond nauwe contacten met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Financiën. De ABU is aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland. In 2000 was de omzet van de uitzendbranche meer dan 14 miljard gulden. Ongeveer 11 miljard daarvan was afkomstig van ABU-leden. Het totaal aantal uitzendbanen per jaar bedraagt 1,3 miljoen. Ongeveer 800.000 verschillende personen werken jaarlijks als uitzendkracht.

Over de Open Universiteit Nederland
De Open Universiteit Nederland, opgericht in 1984, is de jongste universiteit van ons land. Als enige universiteit in Nederland verzorgt ze hoger afstandsonderwijs met open toelating. Bovendien heeft de Open Universiteit de wettelijke taak een bijdrage te leveren aan innovaties binnen het gehele hoger onderwijs in Nederland. De Open Universiteit heeft grote expertise in de om-, her- en bijscholing van middelbaar en hoger geschoolde werkenden en werkzoekenden. Door de formule van competentiegericht afstandonderwijs ontstaat een studie op maat: studenten kunnen zelf bepalen wanneer, hoe lang, in welk tempo, op welke tijdstippen en op welke plaats zij willen studeren. Een studie kan zo goed worden afgestemd op persoonlijke omstandigheden en bijvoorbeeld gecombineerd worden met een baan of gezin.
------
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie over de ABU kunt u contact opnemen met Sylvia Ligthart, telefoon: 020 - 658 01 01, e-mail: ligthart@abu.nl.

Voor meer informatie over de Open Universiteit kunt u contact opnemen met Miranda de Kort, telefoon: 045 - 576 23 92, e-mail: miranda.dekort@ou.nl.

Deel: ' ABU en OU slaan handen ineen voor vergroting employability '
Lees ook