ABU

ABU organiseert de Nationale Flexwerkdag op 10 september 2001(07-03-2001)

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) organiseert op 10 september 2001 de eerste Nationale Flexwerkdag. De Nationale Flexwerkdag is een nieuw concept waarbij beleidbepalers uit de top van Nederland worden uitgenodigd voor een korte individuele 'snuffelstage' in de uitzendbranche. Aansluitend worden de 'stagiaires' en de vertegenwoordigers van de uitzendbranche toegesproken door de heer dr. W.A.F.G. Vermeend, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de hedendaagse grote veranderingen op de arbeidsmarkt.

Tijdens de Nationale Flexwerkdag openen ABU-ondernemingen in heel Nederland hun deuren voor vooraanstaande politici, ambtenaren, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderzoeksinstellingen en invloedrijke personen binnen publieke organisaties. De ABU-leden bieden hun een stage op maat aan en geven de gasten de kans op zeer directe wijze kennis te maken met de manier waarop uitzendondernemingen tezamen dagelijks meer dan 300.000 werkzoekenden bemiddelen bij het vinden van een baan.

De 'snuffelstage' vindt plaats in de ochtend. 's Middags komt iedereen samen in het evenementencentrum Hart van Holland, dat gevestigd is in Nijkerk. Daar spreekt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanwezigen toe, waarna in discussietheaters de confrontatie wordt aangegaan over actuele thema's en stellingen. Uiteindelijk worden de uitkomsten van de discussies plenair aan een forum voorgelegd.

De Nationale Flexwerkdag wordt ondersteund door een deskundig Comité van Aanbeveling waarin zitting hebben: de heer drs. J. de Boer, de heer R.L.O. Linschoten, de heer prof. dr. P. Schnabel, de heer mr. J.H. Schraven en de heer L.J. de Waal.

Aanleiding van de Nationale Flexwerkdag is het veertigjarig bestaan van de ABU. De vereniging is in 1961 ontstaan met als belangrijkste doel het vestigen van een positief imago. Het verwezenlijken van erkenning van de maatschappelijke en economische functie van flexibel werken waren de belangrijkste drijfveren. Inmiddels is de uitzendbranche uitgegroeid tot een respectabele en economisch zeer belangrijke bedrijfstak. De ondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU bemiddelen per jaar maar liefst 800.000 werkzoekenden bij het vinden van een baan. Onder dit enorme aantal bevinden zich 145.000 uitzendkrachten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en allochtonen.

Voor de redactie:
De ABU vertegenwoordigt de belangen van bijna 250 uitzendondernemingen, met in totaal circa 2.600 vestigingen in Nederland. Dat is ruim 90 procent van de uitzendmarkt. Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met mevrouw drs. E.I. de Gelder, telefoon: 020 - 658 01 01/06 - 53 64 13 21.

Deel: ' ABU organiseert Nationale Flexwerkdag '
Lees ook