ABVAKABO FNV

Eindelijk bericht van werkgevers in sector Waterschappen(16 nov)

Zoetermeer, 16 november 1999
Eindelijk hebben de werkgevers gereageerd op het door ABVAKABO FNV/NOVON en CFO CNV-bond gestelde ultimatum, dat op 30 september om 12.00 uur afliep. De werkgevers nodigen de bonden uit voor een gesprek.

De werkgever meldt in de uitnodiging:
... wil de werkgeversdelegatie nader met u praten over bijstelling van het in april bereikte onderhandelaarsakkoord. Elementen die onzerzijds (namens de werkgevers dus) ingebracht zullen worden hebben niet betrekking op een collectief 36-urige werkweek, maar bevatten wel collectieve elementen. Verder kan gepraat worden over aanpassingen in de salarisparagraaf, mede in het licht van een verlenging van het akkoord met 1 jaar.

Stilte doorbroken
Voor het eerst laten de werkgevers iets van zich horen sinds het begin van onze acties. De werkgevers willen weliswaar het overleg met de bonden starten, maar duidelijk is dat zij de stap naar de 36-urige werkweek nog niet maken. Wel willen ze praten over collectieve elementen. Dat is een duidelijke verbetering van de geluiden, die we eerder van de Unie van Waterschappen hebben ontvangen. Een uitnodiging is nog geen akkoord en ook geen reden om de acties stil te leggen. Sterker nog: het verhogen van de druk om een goede CAO te bereiken is op dit moment zonder meer geboden. De eisen blijven duidelijk. Ook in het gestelde ultimatum is vermeld dat we actie blijven voeren tot een akkoord is bereikt.

Acties gaan door
Op het gebied van de acties is het nodige in gang gezet. Allereerst natuurlijk de landelijke demonstratie op WOENSDAG 1 DECEMBER a.s. in Leiden. Alle leden hebben inmiddels de uitnodiging voor deze actie ontvangen. Extra pamfletten zijn beschikbaar op de regiokantoren van de bonden. Een even massale opkomst als op 13 oktober jl. in Utrecht is natuurlijk een enorme steun in de rug voor de onderhandelaars. Uiteraard geldt net als op 13 oktober: aanmelden via het regiokantoor van uw bond. Bussen worden geregeld.

Deel: ' ABVAKABO Eindelijk bericht werkgevers Waterschappen '
Lees ook