ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV is akkoord met CAO's in zorg

ZOETERMEER, 18 OKTOBER 1999

De leden van ABVAKABO FNV hebben ingestemd met de CAOs voor de geestelijke gezondheidszorg (57.000 werknemers), de gehandicaptenzorg (100.000 werknemers) en de thuiszorg (160.000 werknemers). Hierdoor is nu voor alle grote sectoren in de gezondheidszorg de CAO rond. Al eerder is de FNV-bond in de gezondheidszorg akkoord gegaan met de CAO- verpleeg- en verzorgingshuizen (190.000 werknemers) en de CAO-ziekenhuizen (155.000 werknemers).

Grote veranderingen in 1999
In 1999 is in de zorgsector de structuur in CAO-land grondig gewijzigd. Tot die tijd was er de grote CAO-ziekenhuiswezen, die behalve voor de ziekenhuizen ook gold voor de verpleeghuizen, psychiatrie en een deel van de gehandicaptenzorg. Voor de verzorgingshuizen, de thuiszorg en de dagverblijven en tehuizen voor gehandicapten bestonden afzonderlijke CAOs.
Nu zijn er vijf grote CAOs in de zorgsector.
In al deze CAOs zijn afspraken gemaakt om het ziekteverzuim en de werkdruk te verminderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit beleid moet in de instellingen uitgewerkt worden in overleg met de ondernemingsraden.
De salarisverhoging en de looptijd (variërend van 12 tot 23 maanden) van de CAOs zijn verschillend. Dat geldt eveneens voor de sectorspecifieke afspraken die per CAO-gebied tot stand zijn gekomen. Ook geldt voor enkele CAOs dat de volledige integratie van de CAOs in
2000 verder moet plaatsvinden.
In alle sectoren, behalve de thuiszorg, wordt vanaf 1 januari 2000 het nieuwe functiewaarderingssysteem (FWG 3.0) ingevoerd.

Tevreden
ABVAKABO FNV is tevreden met de nieuwe CAOs. Er zijn goede en concurrerende loonsverhogingen afgesproken. Ook is er voldoende aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek. Dat is van groot belang omdat er in de hele zorgsector sprake is van personeelskrapte.


Deel: ' ABVAKABO FNV akkoord met CAO's in zorg '
Lees ook