ABVAKABO FNV

Zoetermeer, 21 juni 2002

ABVAKABO FNV akkoord met CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen

De leden van ABVAKABO FNV hebben ingestemd met de nieuwe CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Ook Arcares (werkgeversvereniging) en de andere bonden zijn akkoord. De CAO kan nu getekend worden. De CAO geldt voor ongeveer 200.000 werknemers.
'Het is een goed resultaat, juist ook voor jonge medewerkers hebben we goede afspraken kunnen maken. Daardoor wordt de sector aantrekkelijker voor nieuwe mensen, maar ook voor de huidige medewerkers', aldus Pim van Loon, bestuurder van ABVAKABO FNV.

De CAO loopt van 1 april 2002 tot 1 juli 2003. De lonen stijgen met 4% per 1 juli 2002. Op dezelfde datum ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 1%. De eindejaarsuitkering stijgt met 0,65% van 2,5 naar 3,15%. De zogenaamde vakvolwassenleeftijd wordt verlaagd naar 21 jaar. Dit betekent dat werknemers vanaf 21 jaar volgens de gewone salarisschalen worden betaald. Ook de opbouw van de jeugdschalen wordt opgetrokken.

Het carrièreperspectief van verzorgenden wordt verbeterd. Partijen hebben afgesproken een landelijke opleiding te starten voor 'eerst verantwoordelijke verzorgenden'. Bonden en werkgevers willen op deze wijze inhoud geven aan hun ideeën over loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief. Partijen starten een studie naar persoonlijke opleidingsplannen (POP). In de volgende CAO zullen hierover vervolgens afspraken worden gemaakt.

Verder zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van doorstroming van I/D-banen (de oude Melkertbanen), en over een verruiming van de toeslag voor het werken op onregelmatige uren. Ook willen partijen met elkaar gaan spreken over knelpunten en successen bij reïntegratie van zieke werknemers.

Meer informatie:
Pim van Loon, onderhandelaar: 06 - 51576922
Ankie Pastoors, voorlichter: 079 - 35 36 350 of 06 - 5121 8402.

21 jun 02 13:31

Zoekwoorden:

Deel: ' ABVAKABO FNV akkoord met CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen '
Lees ook