ABVAKABO FNV

Investering in peuterspeelzalen gemeente Den Bosch noodzakelijk

ABVAKABO FNV eist investering in peuterspeelzalen door gemeente Den Bosch

ABVAKABO FNV is niet verrast over het faillissement van de peuterspeelzaalorganisatie in Den Bosch. De afgelopen twee jaar heeft de bond regelmatig aan het gemeentebestuur laten weten dat de peuterspeelzalen niet kunnen draaien op vrijwilligers en I/D banen. De werkgeversorganisatie voor de peuterspeelzalen (VOG) steunt de bond in dit standpunt.

Om de gemeente te dwingen actie te ondernemen werden er voorbereidingen getroffen om in augustus actie te voeren. Inmiddels is dit achterhaald door het faillissement van de
peuterspeelzaalorganisatie. ABVAKABO wil dat er een plan gemaakt wordt met een goede financiële onderbouwing zodat werknemers de peuters op professionele wijze kunnen begeleiden.

ABVAKABO FNV heeft dan ook de voorkeur voor het plan van Divers-Kanteel om de peuterspeelzaal over te nemen. Deze organisatie stelt als voorwaarde dat er voldoende financiële dekking komt om twee gediplomeerde leidsters per groep van 15 kinderen in te zetten. Dit in tegenstelling tot de andere kandidaat (het onderwijs) die de peuterspeelzalen wil openen met één gediplomeerde leidster en vrijwilligers. Dit laatste vindt de bond gezien de gebeurtenissen de afgelopen jaren onacceptabel.
"Wij zullen onze leden niet weer in deze fuik laten lopen. Dag in dag uit stonden de leidsters aan de deur te leuren of er ouders bereid waren om in de groep mee te draaien," aldus Ger Dragstra, bestuurder van ABVAKABO.

De aanbieder Divers-Kanteel heeft zijn plannen aan de gemeente voorgelegd. Maar om dat te laten slagen is het noodzakelijk dat ook de gemeente een bijdrage levert. Als het gemeentebestuur daar niet toe bereid is de kans aanwezig dat Divers-Kanteel zal afhaken. Dat betekent dat de andere aanbieder (het onderwijs) de peuterspeelzaalorganisatie zal overnemen. Voor de leidsters en de peuters betekent dit terug naar af. De bond zal daar zeker actie tegen gaan ondernemen.
Daarom roept ABVAKABO de onderwijsinstellingen op, in het belang van de peuters en hun leidsters, hun offerte in te trekken. De gemeente wordt dan gedwongen om te kiezen voor professioneel peuterwerk.

ABVAKABO FNV heeft een spoedoverleg aangevraagd met de verantwoordelijk wethouder. De bond wil in dat gesprek nogmaals aangeven dat peuters door deskundigen begeleid dienen te worden in hun ontwikkeling en niet door vrijwilligers.Deel: ' ABVAKABO FNV eist investering in peuterspeelzalen Den Bosch '
Lees ook