ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV en CFO wijzen convenant Dienst Omroepbijdragen (DOB) af(18jan)

De leden van ABVAKABO FNV en CFO die voorheen bij de Dienst Omroepbijdragen werkzaam waren (ongeveer 350 personen) hebben het convenant afgewezen dat de overgang van personeel van het vroegere Zelfstandig Bestuursorgaan DOB naar de Belastingdienst moet regelen.

Als gevolg van de wet tot afschaffing van de omroepbijdragen zijn de medewerkers van de vroegere DOB per 1 januari 2000 van rechtswege in dienst bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst biedt functies aan die deels niet bestaan, niet gelijkwaardig en niet gelijksoortig zijn aan de functies die men voorheen bekleedde.

Pas als er een aanbod van functies ligt dat aan de criteria van gelijkwaardigheid en gelijksoortigheid voldoet, kan aan plaatsing bij de Belastingdienst doorgang gegeven worden. Tot die tijd werken de bonden niet mee aan plaatsingen en roepen zij de werkgever op om eerst pas op de plaats te maken.

ABVAKABO FNV en CFO vindt dat de overheid, die de wetswijziging doorvoerde, niet alleen bij de Belastingdienst moet zoeken als daar geen goede functies kunnen worden aangeboden. Ook andere ministeries en overheden zouden aangesproken moeten kunnen worden om de problematiek op te lossen.

Maar eerst dient de Belastingdienst een uiterste poging doen om gelijksoortige en gelijkwaardige functies binnen het eigen gezagsbereik te vinden. Het uitgangspunt moet dan zijn de gelijkwaardig en gelijksoortigheid aan de feitelijk tot op heden uitgevoerde werkzaamheden.

Binnen een week willen de bonden met de minister van Financien om de tafel.

Acties niet uitgesloten als de problematiek niet op acceptabele wijze wordt opgelost.


Deel: ' ABVAKABO FNV en CFO wijzen convenant Omroepbijdragen af '
Lees ook