ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV en FNV KIEM onderzoeken mogelijkheden vergaande samenwerking (8 feb)

Amsterdam / Zoetermeer 8 februari 2000

ABVAKABO FNV en FNV KIEM onderzoeken de mogelijkheden om intensief samen te gaan werken. Daartoe hebben de besturen van beide bonden vandaag een overeenkomst gesloten. De samenwerking heeft betrekking op beleidsontwikkeling onder andere richting de overheid, het ontwikkelen van daarop afgestemde dienstverlening en op het effectief en efficiënt gebruik van de werkorganisaties. Partijen bekijken de mogelijkheid of de werkorganisaties op termijn kunnen worden samengevoegd. De bondsbesturen gaan ook de mogelijkheid na of een fusie van de verenigingen haalbaar is.

De FNV-bonden ABVAKABO en KIEM hebben veel te maken met een terugtredende overheid met de daaraan gekoppelde gevolgen voor de kwaliteit van de samenleving op de terreinen kunst en media, zorg, onderwijs, openbaar bestuur, veiligheid en nutsvoorzieningen. Verzelfstandigingen en privatisering maken het van groot belang dat goede communicatielijnen in stand worden gehouden tussen de overheden en de vakorganisaties om niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen bewaken, maar ook de gevolgen voor het personeel adequaat op te kunnen vangen. Intensieve samenwerking tussen de twee bonden moet deze dialoog met de diverse overheden verduidelijken en versterken. Steekwoorden met betrekking tot de beleidsuitgangspunten van beide bonden zijn: vrijheid in kunst en media, kwaliteit van de zorg, recht op en kwaliteit van onderwijs, behoorlijk openbaar bestuur en kwaliteit van veiligheid en nutsvoorzieningen.
De bonden verwachten door nauwere samenwerking meer te kunnen investeren in verbetering van dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe diensten.

ABVAKABO FNV en FNV KIEM zijn bepaald geen vreemden voor elkaar. Sinds 1993 werd op het terrein van (nieuwe) media, post en telecom al samengewerkt in het kader van diverse projecten. Deze projecten functioneerden onder de naam Stichting FNV KIEM.

ABVAKABO FNV en FNV KIEM willen uitgaande van de eerdere overwegingen nadrukkelijk ook de sinds jaar en dag bestaande samenwerking met AFMP en AOb verder intensiveren. ABVAKABO FNV en de Nederlandse Politiebond (NPB) werken al volledig samen.
Uiteraard blijven de relatie met de FNV en de onderlinge taakverdeling tussen evengenoemde bonden, maar ook de taakverdeling met bijvoorbeeld FNV Bondgenoten ongewijzigd.

FNV KIEM is belangenbehartiger in de sectoren kunst, cultuur, media en in de grafische sector. De bond is gevestigd in Amsterdam en heeft 55.000 leden.
ABVAKABO FNV is actief in de sectoren overheid, onderwijs, zorg, welzijn, sociale werkvoorziening, nutssector en de openbare marktsector. De bond heeft naast het hoofdkantoor in Zoetermeer, acht regiokantoren en een kleine vijftig afdelingskantoren. ABVAKABO FNV heeft 360.000 leden.

Deel: ' ABVAKABO FNV en FNV KIEM onderzoeken samenwerking '
Lees ook