ABVAKABO FNV

Forse ergernis over bezuinigingen op postbodes (11 okt.)

TPG
wil de komende jaren ingrijpend bezuinigen op postbodes. Dit moet ongeveer 600
miljoen gulden opleveren. Het bedrijf wil de functie van postbode verder
uithollen. ABVAKABO FNV heeft met ergernis gereageerd op het feit dat TPG de
bonden hierover niet informeert, maar zich uitsluitend op analisten en aandeelhouders richt. Volgens ABVAKABO FNV gaan de voornemens van TPG ten koste
van werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van postbodes.
De bond zal zich de komende tijd inzetten om de belangen van de ongeveer 25.000
postbodes te behartigen.

De afgelopen tien jaar zijn er al veel
reorganisaties in het postbedrijf geweest. De geautomatiseerde postverwerking
(sortering) heeft de functie van postbode al ingrijpend veranderd. TPG wil nu
een nieuwe stap maken in de automatisering van het postbedrijf. ABVAKABO FNV
realiseert zich dat veranderingen in de functie van de postbode onontkoombaar
zijn, maar wijst de manier waarop het bedrijf nu met haar werknemers omgaat
volstrekt van de hand.
Bestuurder Meindert van den Berg van ABVAKABO FNV: Deze nieuwe reorganisatie grijpt dieper in de organisatie in dan de voorgaande
reorganisaties. De positie van de postbodes wordt nu daadwerkelijk bedreigd.
Daarom verwacht ik niet dat de postbodes hier zonder slag of stoot mee akkoord
gaan.
ABVAKABO FNV zal zich de komende tijd, samen met de postbodes, inzetten om goede afspraken te maken over het behoud van de werkgelegenheid van
de postbodes, de kwaliteit van de functie en de arbeidsvoorwaarden. Van den
Berg: De sfeer in het bedrijf is de laatste jaren al niet goed en zal er door
deze aankondiging zeker niet beter op worden. Wij zijn al een tijd in discussie
met onze leden over hoe de functie van postbode aantrekkelijk kan blijven. Op
dit moment zijn de vakorganisaties nota bene in overleg met de bedrijfsleiding
om de bedreigde inkomenspositie van postbodes te verbeteren. ABVAKABO FNV laat
zich niet afleiden door de kennelijk eenzijdige gerichtheid van het bedrijf op
de aandeelhouders.

---

Deel: ' ABVAKABO FNV forse ergernis over bezuinigingen op postbodes '
Lees ook