ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV kiest morgen nieuwe voorzitter

Morgen 28 mei begint het vierjaarlijkse congres van ABVAKABO FNV. Op deze eerste dag kiezen de leden van de bond een nieuw bondsbestuur inclusief de leden voor het dagelijks bestuur. Cees Vrins de huidige voorzitter van ABVAKABO FNV is niet herkiesbaar. Guus van Huygevoort is kandidaat voor het voorzittersschap. Ook bondssecretaris Ria Caljouw-Rooijackers neemt afscheid van de bond.

Tijdens de opening van het congres zullen ook een aantal externe sprekers aanwezig zijn. Burgemeester Deetman, minister Vermeend, FNV-voorzitter De Waal en mevrouw Fischbach-Pyttel general secretary van de EPSU (Europese bond voor werknemers in de publieke sector) hebben toegezegd het woord te voeren.

In de middag vinden de verkiezingen plaats voor het bondsbestuur. Dit geldt ook voor de leden van het dagelijks bestuur. Voorzitter Cees Vrins stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Vrins werd in 1976 lid van het dagelijks bestuur van ABVAKABO FNV. Sinds 1990 is hij voorzitter van de bond. De enige kandidaat voor het voorzittersschap is Guus van Huygevoort. Hij is sinds 1985 lid van het dagelijks bestuur waarin hij jarenlang de functie van bondssecretaris vervulde. Sinds 1998 is hij vice-voorzitter en CAO-coördinator. Ook Ria Caljouw-Rooijackers stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Zij werd in 1990 gekozen en was daarmee het eerste vrouwelijke dagelijks bestuurslid van de bond. Sinds 1998 vervult zij de functie van bondssecretaris.

De media zijn van harte welkom om het congres dat gehouden wordt in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag, bij te wonen. Het congres begint om 10.30 uur. De media kunnen zich melden bij balie 2 in de hal.

ABVAKABO FNV heeft ruim 360.000 leden en behartigt de belangen van werknemers bij de overheid, zorg en welzijn, nuts, TPG, KPN, WSW, WIW en instellingen voor werk en inkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha van .t Hooft, voorlichter, tel. 079 353 6380 of 06 2043 2353 nvanthooft@abvakabo.nl

27 mei 02 11:58

Deel: ' ABVAKABO FNV kiest nieuwe voorzitter '
Lees ook