ABVAKABO FNV

Klokkenluiders beschermen


11 juni 1999

Breng ik een misstand naar buiten of niet? Mede naar aanleiding van de Bijlmerramp onderzocht ABVAKABO FNV het loyaliteitsprobleem bij ambtenaren. Deze week heeft de Tweede Kamer in een overleg met minister Peper gebogen over de positie van ambtenaren die het dilemma doorbreken en misstanden aan het licht brengen: de klokkenluiders.

Het meest bekende voorbeeld van een klokkenluider is de Nederlandse ambtenaar Paul van Buitenen die werkzaam is bij de Europese Unie. Van Buitenen bracht fraude en corruptie naar buiten, maar werd vervolgens geschorst, hoewel zijn actie uiteindelijk de val van de Europese Commissie heeft ingeleid.

Met name de PvdA en GroenLinks blijken zich zorgen te maken over de positie van ambtenaren die onrecht aan de grote klok willen hangen, maar de gevolgen daarvan vrezen. Minister Peper heeft al eerder toegezegd dat hij in september met een nota zal komen over wat in politiek Den Haag "het integriteitsvraagstuk "is gaan heten.

De kamerleden willen dat de minister een tandje extra bij zet.

Het duurt hen allemaal te lang. Maar minister Peper van Binnenlandse Zaken wil liever grondig werk afleveren, vooral omdat het vraagstuk erg ingewikkeld is. "We moeten geklaag en geroddel kunnen onderscheiden van echt belangrijke mededelingen."

PvdA en CDA pleiten voor een aanpassing van de wetgeving door het artikel dat de meningsvrijheid van overheidsdienaren regelt uit te breiden

GroenLinks gaat een stap verder. Kamerlid Halsema dreigt met de indiening van een initiatief-wetsontwerp als minister Peper niet met een afdoende garantie voor de bescherming van de positie van klokkenluiders komt. Halsema zegt een einde te willen maken aan de door ABVAKABO FNV blootgelegde zwijgcultuur. Daarbij baseert zij zich op wetgeving uit Engeland, die garanties inbouwt voor klokkenluiders.

Deel: ' ABVAKABO FNV 'Klokkenluiders' beschermen '
Lees ook