ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV verontrust over Thuiszorg Zuid-Gelderland (21 sept.)

In korte tijd is opnieuw een
thuiszorgorganisatie in financile problemen geraakt. Dit keer gaat het om
Thuiszorg Zuid-Gelderland (TZG). De instelling kampt met stevige tekorten en
zal op korte termijn bij het landelijke College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
om extra middelen vragen. ABVAKABO FNV is verontrust over de situatie: deze
ontwikkeling leidt tot onrust onder het personeel en is slecht voor het imago
van de thuiszorg.
Sinds de zomer is dit al de derde thuiszorgorganisatie met grote financile problemen. Eerder kwamen NTN (failliet) en Vitras (Utrecht) al
in het nieuws. ABVAKABO FNV zal binnenkort de politiek, het ministerie van VWS
en de werkgevers aanspreken op deze verontrustende ontwikkelingen in de
thuiszorg.

TZG heeft in een reactie op de ontstane problemen aangegeven dat er geen medewerkers ontslagen worden en dat de zorg voor clinten doorgang
vindt. Om de problemen op te lossen is een saneringsplan opgesteld en is extra
geld gevraagd aan het CTG.
ABVAKABO FNV kent de inhoud van het
saneringsplan nog niet; wel is afgesproken dat er binnenkort overleg over dit
plan plaatsvindt.
De fusie in oktober 2000 en alle onrust die dit met zich meebracht, hebben het afgelopen jaar al veel geist van het personeel. ABVAKABO
FNV vindt dat het personeel daarom een goede behandeling verdient.

De
problemen in de thuiszorg worden steeds veroorzaakt door de slechte bedrijfsvoering, het overheidsbeleid voor de thuiszorg (marktwerking, concurrentie en het nieuwe financieringsbeleid) en fusieperikelen. In de
nieuwe financieringssystematiek maken thuiszorginstellingen afspraken met het
zorgkantoor over de te leveren productie per jaar. Als die productie niet wordt
gehaald (door bijvoorbeeld personeelstekorten, hoog ziekteverzuim of slecht
management), ontstaan er financile problemen. Dit leidt weer tot onrust onder
het personeel, meer ziekteverzuim en grotere personeelstekorten. Op die manier
komen thuiszorginstellingen in een negatieve spiraal terecht Als het aan
ABVAKABO FNV ligt, mogen deze ontwikkelingen niet worden afgewenteld op het
personeel. Het is des te schrijnender omdat het geen kwestie is van een
teruglopende vraag naar thuiszorg; integendeel zelfs.

Meer
informatie:
Ankie Pastoors, voorlichter: 079 - 35 36 350 (w) of 06 - 5121 8402;
Rianne Wisselink, bestuurder thuiszorg in Gelderland: 06 - 5121 8409.

---

Deel: ' ABVAKABO FNV verontrust over Thuiszorg Zuid-Gelderland '
Lees ook