ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV: Vierdaagse werkweek altijd 36 uur

"Het is uiterst ongewenst om de vierdaagse werkweek samen te laten gaan met een werkweek van meer dan 36 uur. De werkdagen worden dan erg lang, wat uit het oogpunt van werkdruk en privé-omstandigheden ongewenst is. Het is jammer dat de FNV de vierdaagse werkweek niet onlosmakelijk koppelt aan de 36-urige werkweek." Aan het woord is dagelijks bestuurder Guus van Huygevoort, coördinator arbeidsvoorwaarden van ABVAKABO FNV. Van Huygevoort neemt hiermee een duidelijke positie in, in de discussie rond de vierdaagse werkweek die onlangs door de FNV weer op de agenda is geplaatst. Van Huygevoort wijst er verder op dat in lang niet alle werksoorten de bedrijfstijden of openingstijden het belangrijkst zijn. "Het is niet goed denkbaar, alleen al uit roostertechnisch oogpunt, om bijvoorbeeld in ziekenhuizen een negenurige werkdag af te spreken. Arbeidsduurverkorting en de invulling van arbeidstijden is maatwerk per CAO. De CAO geeft de keuzen, maar ook de grenzen aan. Ik kan mij voorstellen dat de werknemers kunnen kiezen hoe de werktijden ingevuld worden, zeker als de organisatie van het werk dat toelaat. Maar er kunnen geen voor iedereen en alle sectoren geldende afspraken gemaakt worden", aldus de dagelijks bestuurder.


Deel: ' ABVAKABO FNV Vierdaagse werkweek altijd 36 uur '
Lees ook