ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV niet enthousiast over aantrekken verpleegkundigen uit buitenland (11 april)

Zoetermeer, 11 april 2000

Enkele ziekenhuizen zijn de laatste weken actief om verpleegkundigen uit landen buiten Europa te werven. ABVAKABO FNV is niet enthousiast over dit initiatief. Zowel vanuit ethische overwegingen als vanwege het gevaar dat er onvoldoende aandacht komt voor structurele oplossingen voor het arbeidsmarktprobleem. Het aantrekken van enkele honderden buitenlandse verpleegkundigen, die hier tijdelijk komen werken, lost het grote personeelstekort niet op. Bovendien zijn deze mensen in eigen land meestal ook hard nodig omdat het daar slecht gaat met de gezondheidszorg. Daardoor is het ook vanuit ethisch oogpunt niet acceptabel.
Ervaringen uit het verleden met buitenlandse verpleegkundigen hebben overigens geleerd dat zij grote aanpassingsproblemen en moeite met de taal hebben en vaak weer snel verdwijnen.
ABVAKABO FNV is van mening dat als er toch buitenlandse verpleegkundigen worden aangetrokken door de ziekenhuizen, zij verplicht moeten worden tegenover iedere buitenlandse verpleegkundige ook een instromer (een werkloze) in dienst te nemen.
Er dreigt de komende jaren een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden te ontstaan. Bij ongewijzigd beleid kan dit in 2004 zelfs oplopen tot 40.000. Het personeelstekort doet zich vooral voor in de ouderenzorg (in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg). In de Nederlandse ziekenhuizen valt het personeelstekort momenteel nog mee.
Er is alle aanleiding structureel beleid te ontwikkelen om meer mensen enthousiast te maken om in de zorgsector te (blijven) werken. Op dit moment worden hiertoe al de nodige initiatieven genomen. Zo loopt op dit moment een grote landelijke imagocampagne. En ruim een jaar geleden is het Convenant Arbeidsmarkt Zorgsector afgesloten tussen vakbonden, werkgevers en het ministerie van VWS. Doel: een betere werking van de arbeidsmarkt in de zorg.
Op dit moment wordt het beleid verder ontwikkeld om de instroom in de sector en in de opleidingen te vergroten: aantrekken herintreders, betere begeleiding leerlingen en stagiaires. Ook wordt veel gedaan om mensen te behouden voor het werk in de zorg: terugdringing werkdruk en ziekteverzuim, verbetering arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid (bijvoorbeeld kinderopvang). Het gericht benaderen van gediplomeerden die momenteel niet in de zorg werken, kan ook nieuw personeel opleveren. Evenals de om- en bijscholing van buitenlandse artsen en verpleegkundigen die al in Nederland zijn en niet geheel voldoen aan de Nederlandse opleidingsnormen.
ABVAKABO FNV heeft onlangs nog gepleit voor een extra injectie van 1 à
1,5 miljard om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dat moet ook een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van werken in de zorg.
Volgens ABVAKABO FNV zijn al deze initiatieven een betere en meer structurele manier om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen dan het aantrekken van verpleegkundigen uit het buitenland.


Deel: ' ABVAKABO niet enthousiast over verpleegkundigen buitenland '
Lees ook