Centrum voor Arbeidsverhoudingen

8-10-2001

ABVAKABO FNV verbijsterd over sluiting justitiële inrichtingen

ABVAKABO FNV heeft met verbijstering kennis genomen van de sluiting van afdelingen binnen justitiële jeugdinrichtingen. In de Nieuwe Lloyd te Amsterdam, de Hunneberg te Nijmegen en de Hartelborgt te Spijkenisse worden in totaal acht afdelingen gesloten. Reden hiervoor is het enorme gebrek aan personeel waar de inrichtingen mee kampen.

In juli van dit jaar hebben vakorganisaties overleg gevoerd met het Ministerie van Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen) over de problemen binnen de gevangenissen en justitiële (jeugd) inrichtingen. Aanleiding voor deze afspraken was de onbalans tussen feitelijk beschikbaar personeel en de omvang van de binnen de inrichtingen verblijvende populatie. Hierdoor was een onhoudbare situatie ontstaan.

ABVAKABO FNV heeft het ministerie gevraagd een drietal maatregelen te treffen. Ten eerste diende extra (financiële) ruimte beschikbaar te komen, teneinde het hoge ziekteverzuim te kunnen opvangen. Ten tweede diende de inrichtingspopulatie afgestemd te worden op het feitelijk voorhanden zijnde personeel. Ten derde diende een landelijk geldende normverhouding tussen personeel en inrichtingspopulatie te worden vastgelegd. Met de minister zijn over al deze onderwerpen afspraken gemaakt.

Hoewel het ministerie de problematiek derhalve erkende en een extra wervingscampagne toezegde, blijken toch onvoldoende maatregelen te zijn genomen om sluitingen van afdelingen te voorkomen. "De minister komt de afspraken niet na.
Het water staat het personeel binnen de inrichtingen inmiddels al geruime tijd aan de lippen, er moet nu echt iets gebeuren", aldus Elise Merlijn, landelijk bestuurder van ABVAKABO FNV. Op 10 oktober 2001 vindt opnieuw overleg plaats tussen bonden en de minister.
ABVAKABO FNV zal daar opnieuw opkomen voor de belangen van zijn leden binnen de justitiële inrichtingen. Het pakket voorstellen dat Merlijn naar voren zal brengen richt zich op veiligheid, beloning en faciliteiten.

Om veilig te kunnen werken dienen normen te worden vastgesteld over het aantal personeelsleden ten opzichte van de gedetineerden. Personeel moet goed opgeleid zijn en vacatures zullen moeten worden opgevuld en zieken worden vervangen. De overwerkvergoeding dient te worden verhoogd en scholing moet worden gefaciliteerd. Ook doet ABVAKABO FNV voorstellen ten aanzien van de verlofregeling voor ouderen en de reiskostenvergoeding voor dienstreizen. Hiermee kan het personeelstekort worden weggewerkt.

Zoekwoorden:

Deel: ' ABVAKABO verbijsterd over sluiting justitiële inrichtingen '
Lees ook