PINKROCCADE

Abz en Roccade bundelen krachten

Abz Nederland, hèt ICT-centrum voor de verzekerings- en financiële branche, en Roccade Finance, IT-dienstverleners, slaan de handen ineen. Op 16 december jongstleden tekenden Gerrit Schipper, algemeen directeur van Abz Holding, Henk Huisman, concerndirecteur van Pink Roccade n.v. en Huub Deterd, directeur van Roccade Finance, hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Met het tekenen van de overeenkomst is de oprichting van een joint venture een feit. De combinatie van marktkennis enerzijds en kennis van ontwikkeling van ICT, anderzijds levert meer toegevoegde waarde voor de klanten van Abz en Roccade. De kwaliteit van de dienstverlening kan daardoor verder toenemen.

De samenwerking tussen Abz en Roccade zal in eerste instantie leiden tot de ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd
schadeafhandeling-informatiesysteem voor verzekeraars, schade-experts en schadeherstellers. Het systeem is gebaseerd op de moderne technologieën en volledig web-enabled. Abz en Roccade zijn al gestart met de ontwikkeling van deze dienstverlening, die in de loop van 2000 gebruiksklaar zal zijn.

De vennootschap zal zich vestigen in het kantoor van Abz Nederland in Zeist. Beide partijen verwachten in de toekomst de samenwerking verder te intensiveren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Abz Nederland
Yvonne Kersten
Manager corporate communications
Telefoon (030) 69 35 941

Roccade Finance
Vicky van Hoof
Afdeling Communicatie
Telefoon (033) 45 03 503

20 dec 99 16:52

Deel: ' Abz en Roccade bundelen krachten '
Lees ook