Gemeente Gent

D i r i g e n t e n o p l e i d i n g h a f a b r a i n d e A c a d e m i e v o o r M u z i e k , W o o r d e n D a n s & q u o t ; E m i e l H u l l e b r o e c k & q u o t ; (31/08/2001)

Vanaf 1 september 2001 wordt in de Academie voor Muziek, Woord en Dans "Emiel Hullebroeck" in Gentbrugge een opleiding tot dirigent hafabra als pilootproject ingericht.

Deze in Vlaanderen totaal nieuwe opleiding is op vraag van de verschillende muziekfederaties tot stand gekomen.

Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, mevrouw Marleen Vanderpoorten, duidde slechts 3 muziekacademies aan om dit project te organiseren: de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Genk (Limburg), de Stedelijke Servaisacademie in Halle (Vlaams Brabant) en de Academie voor Muziek, Woord en Dans "Emiel Hullebroeck" in Gentbrugge. Bij die beslissing van de minister werd eveneens de geografische ligging van de verschillende academies in aanmerking genomen zodat de Gentse academie voornamelijk in zal staan voor de opleiding van leerlingen uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Alle projecten worden begeleid door de Onderwijscel-Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (O.V.V.S.G.) en worden ondersteund door de muziekfederaties.

Doelgroep

De meeste muzikanten uit de amateur muziekwereld volgden meerdere jaren les aan muziekacademies. Dit deed de kwaliteit van de orkesten toenemen waardoor de topklasse nu kan wedijveren met de beste orkesten uit het buitenland.

De kwaliteit van de dirigent evolueerde echter meestal niet mee. Veel orkesten zijn het slachtoffer van een te beperkte kennis van hun dirigent. Dit gebrek aan opleiding van de dirigent leidt dikwijls tot demotivatie van de muzikanten.

Het zijn de dirigenten die ervoor zorgen dat de opgedane kennis in het Deeltijds Kunstonderwijs (D.K.O.) tot volledige ontplooiing komt. Het artistiek rendement van de socio-culturele sector hangt voor een groot deel van hen af.

De dirigent moet beschikken over een grote literatuur- en repertoirekennis en goede keuzes kunnen maken in de samenstelling van de programmas. Hij moet oog hebben voor diversiteit en beschikken over een grote stijlkennis. Hij waakt er ook over dat de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren stukken aangepast blijft aan de mogelijkheden van het orkest. Het is ook een vereiste dat de dirigent ervoor zorgt dat elke repetitie een boeiende ervaring blijft voor alle orkestleden.

De opleiding

De volledige opleiding duurt 3 leerjaren (H1, H2, H3).

Wekelijks worden er 4 lesuren voorzien (2 lesuren theorie, 2 lesuren praktijk). Eveneens worden praktijklessen met orkest voorzien.

De lessen worden in 1 blok van 4 uren gegeven, zodat slechts 1 wekelijkse verplaatsing naar de academie noodzakelijk is.

De cursus omvat onder meer volgende vakken: slag- en dirigeertechnieken, toonvorming, repetitietechnieken, didactiek, stages met orkest, gehoortraining, instrumentatie, orkestratie, analyse, harmonie, transpositie, prima vista, muziek- en cultuurgeschiedenis, literatuurstudie.

Op het einde van het schooljaar wordt in H1 en H2 een overgangsexamen afgelegd. Het eindexamen wordt afgelegd in H3 en bevat een openbare proef met orkest.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen en kan worden aangevat vanaf 15-jarige leeftijd (conform de definitie van een volwassene zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans).

Vereiste voorkennis

De leerling dient het eindgetuigschrift van de middelbare graad te hebben behaald of dient te slagen in een toelatingsproef H1.

De kandidaten leggen een ingangsproef af waarin hun motorische vaardigheden, leesvaardigheid, communicatieve vaardigheden en gehoortraining worden gepolst.

Ligging van de school

De Academie voor Muziek, Woord en Dans "Emiel Hullebroeck" ligt bijzonder gunstig en is makkelijk bereikbaar voor leerlingen die met een eigen wagen komen: vlakbij de verkeerswisselaar E40/E17 te Zwijnaarde - richting Antwerpen afrit Gentbrugge - aan het kruispunt Brusselse steenweg/Land van Rodelaan (verkeerslichten) de Land van Rodelaan inrijden (onder het viaduct van de autosnelweg) - aan het einde van deze laan ligt de academie (kasteeltje in park). Er is ruime parkeergelegenheid.

Eveneens met het openbaar vervoer is de academie eenvoudig bereikbaar: afstapplaatsen met tram Arsenaal of bus (trolley) Heldenplein.

Inschrijvingen

Het inschrijvingsgeld is conform aan het gebruikelijke inschrijvingsgeld voor andere cursussen in de academie: voor het schooljaar 2001-2002 bedraagt dit voor jongeren 1.900 frank (1.200 indien verminderd tarief) en voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) 6.200 frank (3.600 indien verminderd tarief).

Informatie en inschrijvingen (van 27/8 tot 30/9), Academie voor Muziek, Woord en Dans "Emiel Hullebroeck", Braemkasteelstraat 26, 9050 Gentbrugge,

tel. (09)230 21 21 of bij de leerkracht (Luc Van Acker) - tel. (09)362 59 84.

Bevoegd

mevrouw Freya Van den Bossche, schepen van Onderwijs.

Deel: ' Academie in Gentbrugge gaat dirigenten opleiden '
Lees ook