Academie voor Podologie opent inschrijving opleiding houdingstherapeut


Post-hbo voor fysiotherapeuten, (register)podologen, podotherapeuten en oefentherapeuten

UTRECHT, 20120227 -- De Academie voor Podologie (AvP) heeft de inschrijving geopend voor de post-hbo opleiding tot podoposturaal therapeut. De opleiding start in september 2012. De houdingstherapie die in deze opleiding wordt aangeleerd, is complementair in de totale zorg voor de mobiliteit van mensen en daarom een mooie aanvulling voor fysiotherapeuten, (register)podologen, podotherapeuten en oefentherapeuten.

De brancheorganisatie voor podoposturaal therapeuten (het Omni Podo Genootschap (OPGen) heeft eind vorig jaar aan de Academie voor Podologie gevraagd haar opleiding in haar aanbod op te nemen. Dit betekent tevens dat het kenniscentrum SVGB niet langer deze opleiding organiseert.

De Academie voor Podologie heeft de afgelopen jaren bewezen goede paramedische opleidingen te kunnen verzorgen en hiermee haar doelgroepen te bereiken. Tevens is de houdinggerichte opleiding tot podoposturaal therapeut een mooie aanvulling in het totale aanbod van de Academie voor Podologie die zich richt op met name de voetzorg in het paramedische landschap. 

De opleiding start in september 2012 en wordt aangeboden via practica in de Dutch HealthTec Academy te Utrecht en via e-learning.


Houdingstherapie met als aangrijpingspunt de voet

Podoposturale therapie is een houdingstherapie die uitgaat van een neurofysiologische benadering. Hierbij is de voet het aangrijpingspunt om de houding van een patiënt te beïnvloeden. (Podo = voet, posturaal = m.b.t. houding.) Deze therapie is met name effectief gebleken bij aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat; houdingsklachten van voet, knie, heup, en rug kunnen hiermee worden verholpen of voorkomen.

In deze opleiding worden paramedische zorgverleners opgeleid tot podoposturaal therapeut. Podoposturale therapie is een houdingstherapie waarbij houdingsklachten worden beïnvloed met behulp van dunne, individueel aangemeten therapiezooltjes. Een zinvolle, praktische specialisatie/verbijzondering voor paramedici die zich inzetten voor de behandeling van aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat.


Doelgroep

Deze post-hbo scholing is bedoeld voor (para)medici die een opleiding op ten minste hbo-niveau hebben afgerond en die zich beroepsmatig bezighouden met houding en voeten. Fysiotherapeuten, registerpodologen, podotherapeuten, mensendieck/cesartherapeuten en ergotherapeuten kunnen zonder toelatingsassessment starten aan deze opleiding.


Programma

Het programma van de opleiding tot podoposturaal therapeut is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel dat door de brancheorganisatie is vastgesteld. De AvP biedt het programma aan in de vorm van een intensieve deeltijdopleiding die is opgebouwd uit twee delen die elk binnen een half jaar afgerond kunnen worden:

Deel 1 gaat over de visie van Bourdiol op houding in relatie tot de voet, en over anamnese en onderzoek gericht op (differentiële) diagnostiek van voet- en houdingsklachten. Uitgebreide kennis van de anatomie en pathologie wordt gekoppeld aan het behandeladvies in de podoposturale therapie.

Deel 2 is een verdieping op het voorgaande; daarnaast is dit tweede deel gericht op de volledig zelfstandige uitvoering van uw taken als paramedisch behandelaar op het gebied van de podoposturale therapie.

In beide delen vindt ook een korte stage plaats. 


Blended learning

Evenals haar andere beroepsopleidingen biedt de AvP de opleiding tot podoposturaal therapeut aan vanuit haar onderwijsvisie op goed en betaalbaar onderwijs voor de werkende student. De mix van zelfstudie via e-learning en practica onder begeleiding van vakbekwame docenten past goed bij deze kennisintensieve en tegelijk zeer praktische scholing.

Meer informatie over de opleiding tot podoposturaal therapeut en het totale aanbod van de Academie voor Podologie is te vinden op de website: www.avp-info.nl


Deel: ' Academie voor Podologie opent inschrijving opleiding houdingstherapeut '
Lees ook