Verbond van Verzekeraars

Conflicten oplossen via 'mediation'

Welke methode is het meest geschikt voor het oplossen van een conflict met een klant of een relatie? Intern via een zakelijke benadering of via de rechterlijke macht? Sinds kort is er een nieuwe optie: de ACB MediationLijn, die bedrijven adviseert in het oplossen van geschillen. Jacques Schraven, VNO-NCW-voorzitter, heeft de lijn onlangs officieel geopend.

De ACB MediationLijn is een initiatief van ACB Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven, een not-for-profit organisatie waarin het bedrijfsleven en verschillende (juridische) beroepsgroepen participeren. In het bestuur zitten onder meer vertegenwoordigers van VNO-NCW, de SER, de Nederlandse Orde van Advocaten en De Nederlandsche Bank.
ACB adviseert bedrijven en organisaties op het gebied van conflictmanagement middels mediation. Mediation houdt in dat partijen onder begeleiding van een neutrale derde (de zogenaamde mediator) via een gestructureerd onderhandelingsproces naar een oplossing zoeken voor hun geschil. Bedrijven kunnen dagelijks bij de ACB MediationLijn terecht (0800-2226334, tussen 10.00 en 15.00 uur), die financieel wordt ondersteund door het ministerie van Justitie. De telefoontjes worden opgevangen door een team van specialisten. De ACB MediationLijn gaat voor een proefperiode van een jaar van start. Tijdens die periode zijn alle adviezen gratis.

Zoeken naar oplossing staat centraal
Volgens VNO-NCW-voorzitter Schraven is mediation een veelbelovende optie voor bedrijven. Bij mediation staat het element eigen business oplossing centraal, zo gaf hij vorige week tijdens de lancering van de lijn aan. Ondernemers houden met andere woorden zelf de controle op en de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing. Nadenken over welke methode het meest geschikt is om een geschil op te lossen past bij de noodzaak van efficiënt ondernemen. Een conflict delegeren aan een derde (rechter, advocaat) leidt volgens Schraven vaak tot mentaal afstand nemen van het conflict. Het bedrijf verliest dan de mogelijkheid om zelf te bepalen welke oplossing binnen het ondernemingsbeleid past.
De VNO-NCW-voorzitter denkt dat mediation vooral een meerwaarde biedt bij geschillen tussen bedrijven en duurzame relaties. Die relaties zijn veel geld waard voor een bedrijf. Een onnodige juridische procedure kan de relatie verstoren. Dat is een vorm van kapitaalvernietiging.

Zoekwoorden:

Deel: ' ACB MediationLijn Conflicten oplossen via 'mediation' '
Lees ook