Ingezonden persbericht


2 oktober 2007

Persbericht

ACCD organiseert Discovery Training

De Association for Christian Character Development (ACCD) organiseert van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december een Discovery Training op vakantiepark en conferentiepark De Betteld te Zelhem. De training helpt mensen hun dagelijkse gewoonten te doorbreken waardoor ze op een nieuwe manier gaan leven en liefhebben.

Tijdens de Discovery Training staan de deelnemers stil bij wat God van hen vraagt en kijken ze of de keuzes die zij maken in hun leven ook in lijn zijn met Zijn wil. Mensen reageren vaak automatisch, vanuit gewoonte of hun eigen belang om veilig te zijn, zich prettig te voelen, controle te hebben of gelijk te hebben. Sommige automatische reacties kunnen een slechte invloed op het leven van mensen hebben en soms zelfs hun leven gaan beheersen. De Discovery Training wil mensen helpen deze vaste patronen te ontdekken en doorbreken, de chaos in hun levens op orde te brengen zodat het unieke geschenk van God in hen tot bloei kan komen. Mensen die op zoek zijn naar een radicale verandering en bereid zijn hier ook actief mee aan de gang te gaan zouden deze training niet mogen missen.

De Discovery Training wordt gegeven door verschillende trainers uit Nederland en Amerika. Op de internetsite van de ACCD, www.accdeurope.org, kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over deze en andere trainingen die door deze stichting worden gegeven. Hier kunnen zij zich ook voor de Discovery Training opgeven. Voor meer informatie kunnen mensen ook direct contact opnemen met de organisator van deze training Arwin Baauw (arwin@accd.nl of 06-41227955).

Einde persbericht

Zoekwoorden:

Deel: ' ACCD organiseert Discovery Training op De Betteld '


Lees ook