Accell Group N.V. Press release/ persbericht


Accell Group boekt autonome omzetgroei en hoger resultaat in eerste maanden 2013

HEERENVEEN, 20130425 -- Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal Accell Group N.V. vandaag bekendmaken dat omzet en resultaat in de eerste maanden van 2013 zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Ondanks de langdurige winterperiode is de omzet op autonome basis gestegen. Daarnaast steeg de omzet als gevolg van de acquisitie van Raleigh in 2012. Het operationele resultaat is in de eerste maanden toegenomen door zowel autonome groei als door de toevoeging van Raleigh.

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “De eerste maanden van het jaar toonden ons dat de algemene trends voor het fietsen nog steeds positief zijn. De langdurige winterperiode en de terughoudendheid in de koopbereidheid van consumenten hebben er echter voor gezorgd dat het fietsseizoen dit jaar laat op gang gekomen is en dat de verkopen beneden de verwachtingen zijn gebleven. Veel belangstelling blijft er voor elektrische fietsen, vooral in Duitsland. Voor de sportieve en traditionele fietsen verwachten we de achterstand in de uitlevering in te lopen in de komende maanden. We handhaven derhalve onze verwachting voor 2013 van een verdere stijging van omzet en netto operationele resultaat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.” 

Naast de omzet in fietsen, nam ook de omzet in fietsonderdelen en -accessoires toe. De omzet van fitnessapparatuur daalde. De gemiddelde prijs van de fietsen is op autonome basis toegenomen. 

Voortgang Raleigh integratie en acquisitie distributeur
De integratie van Raleigh en de uitwerking van synergieprojecten is in volle gang. Recent is een verdere samenwerking van de Amerikaanse ondernemingen van Accell Group afgekondigd, waaronder Raleigh America, SBS, Currie Technologies en Lapierre North America. Deze dochterondernemingen zullen gezamenlijk onder Accell Group North America nauwer samenwerken teneinde meer synergie- en efficiencyvoordelen te realiseren. Daarnaast is beëindiging van de productie- en assemblageactiviteiten in Canada (aan het einde van het lopende fietsseizoen) aangekondigd, waarna zal worden overgegaan naar multi-channel distributie. Verder is de Raleigh distributeur in Finland overgenomen en zal worden geïntegreerd met Accell Group onderneming Tunturi Hellberg. Ter versterking van de onderdelen- en accessoires activiteiten van Raleigh in het Verenigd Koninkrijk zijn de activiteiten van de XLC distributeur overgenomen om zo een bredere distributie in het Verenigd Koninkrijk te realiseren. 

Reorganisatie Nederland
Zoals eerder aangekondigd is een onderzoek afgerond hoe de activiteiten in Nederland efficiënter kunnen worden uitgevoerd. In het voorstel, dat besproken wordt met de COR en de vakbonden, gaan circa 60 arbeidsplaatsen verloren in Nederland als gevolg van de samenvoeging van de productie van fietsen voor Batavus (Heerenveen) en Sparta (Apeldoorn) in Heerenveen. De herallocatie zal vanaf 2014 resulteren in structurele kostenbesparingen van € 2 tot 3 miljoen op jaarbasis, waarbij de eenmalige kosten naar verwachting niet hoger zijn dan de besparingen op jaarbasis. 

Financiële positie
De eerder aangekondigde herfinanciering van de onderneming is in de afgelopen maand geëffectueerd. Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de seizoensmatige verkoop van fietsen, zijn er in de eerste maanden van 2013 voorts geen significante wijzigingen opgetreden in de financiële positie van Accell Group. 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V. wordt vandaag om 14.30 uur gehouden ten kantore van dochteronderneming Batavus B.V. te Heerenveen.

/    /    /    /    /    /    /

Profiel Accell Group

Accell Group N.V. (“Accell Group”) richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen & -accessoires en fitnessapparatuur. De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (Dui), Haibike (Dui), Hercules (Dui), Winora (Dui), Raleigh en Diamondback (VK, VS, Canada), Lapierre (Fr), Tunturi (Fin), Atala (IT), Redline (VS), XLC (internationaal). 

Wereldwijd werken er 2.776 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en Canada. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext te Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). In 2012 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 772,5 miljoen. 

Financiële agenda 2013

·         Notering ex dividend

29 april 2013

·         Registratiedatum dividendgerechtigden

2 mei 2013

·         Vaststelling ruilverhouding stockdividend  

20 mei 2013

·         Betaalbaarstelling dividend

22 mei 2013

·         Publicatie halfjaarcijfers 2013

26 juli 2013

·         Publicatie trading update

19 november 2013

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' Accell Group boekt autonome omzetgroei en hoger resultaat '
Lees ook