Ministerie van Financien

Titel: Accijns, inflatiecorrectie per 1 januari 1999

Aan:

de voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

Fin-98-988

WV 98/543u

15 januari 1999

Onderwerp

Accijns, inflatiecorrectie per 1 januari 1999

In uw brief van 18 december 1998 (uw kenmerk Fin-98-988) verzocht u om een afschrift van mijn antwoord op de brief van 11 december 1998 van de Belangenvereniging Tankstations (BETA) inzake de inflatiecorrectie per 1 januari 1999 op de accijns voor motorbrandstoffen.

Een kopie van het antwoord op de laatstbedoelde brief gaat hierbij.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Zoekwoorden:

Deel: ' Accijns, inflatiecorrectie per 1 januari 1999 '
Lees ook