Gemeente Rotterdam


Gemeente en SRI bereiken overeenstemming

22 januari 1999

De Stichting Rotterdams Indicatieorgaan (SRI) en de gemeente Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over een gefaseerde start van de SRI. Het college van B. en W. heeft ingestemd met de aanpak van de SRI voor het tot stand brengen van de integratie van indicatiestelling voor verzorgings- en verpleegtehuizen en thuiszorg. De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder van de SRI hebben over deze aanpak overleg gevoerd met wethouder Sandra Korthuis (o.m. maatschappelijke dienstverlening).

De eerste stap van de daadwerkelijke integratie van indicatiestelling zal in de komende maanden plaatsvinden. Op dit moment zorgen de stichting Sociaal Geriatrisch Gerontologisch Centrum (SGGC) en de afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD voor indicatiestellingen. De SRI zal dit jaar het Centraal Indicatie Meldpunt (CIM) gefaseerd opbouwen, zodat het op uiterlijk 1 januari 2000 operationeel is. Het is de bedoeling op korte termijn de indicatie voor thuiszorg en op langere termijn de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) te integreren in de SRI. De indicatiestellingen voor thuiszorg zullen dit jaar worden 'ingekocht'. De dienst SoZaWe blijft vooralsnog de indicatie voor de WVG uitvoeren.

Voor 1999 verwacht de SRI een budget van ruim vijf miljoen gulden nodig te hebben. De gemeente zal dit geld ter beschikking stellen, zodra de begroting van de SRI is ingediend. Ook zal de gemeente de aanloopkosten die de SRI in 1998 heeft gemaakt voor haar rekening nemen, zodat de SRI in 1999 met een schone lei kan beginnen.

De gemeente en de SRI zijn in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek geweest over de vormgeving, taakstelling en financiering van een klantgericht en doelmatig indicatieorgaan voor Rotterdam. Daarbij bleek onder meer het budget dat de Gemeenteraad in december 1997 beschikbaar heeft gesteld een knelpunt te zijn. In grote lijnen is nu overeenstemming bereikt over de aard en omvang van de kosten voor 1999.

De SRI is een onafhankelijke stichting die verantwoordelijk is voor de indicatiestelling voor de verzorgings- en verpleeghuizen en voor de AWBZ-gefinancierde thuiszorg. De gemeente subsidieert de SRI.

Deel: ' Accoord over gefaseerde start Indicatieorgaan in Rotterdam '
Lees ook