Gemeente Ede

Persbericht gemeente Ede, nummer 115 van 30 mei 2002 Accountantsverslag 2002 Afgelopen dinsdag heeft het college een reactie vastgesteld op het verslag van de accountant. Kort gezegd komt het er op neer dat de aanbevelingen van de accountant verwerkt zullen worden in het Plan van Aanpak ter ontwikkeling van planning en control. Elk jaar wordt de concernjaarrekening van de gemeente gecontroleerd door de accountant. De bevindingen van de accountant worden vastgelegd in een accountantsverlag en -verklaring. Deze gaan, voorzien van een reactie van B. & W., naar de gemeenteraad. Het verslag bevestigt dat een aantal aanbevelingen uit de vorige controle zijn uitgevoerd. Daardoor is de Concernjaarrekening 2001 ten opzichte van de vorige verbeterd. Een aantal aandachtspunten konden als gevolg van beperkte capaciteit nog niet worden uitgevoerd. Deze aanbevelingen zullen worden verwerkt in het Plan van Aanpak ter ontwikkeling van planning en control in de gemeente Ede. Dit plan wordt in overleg met de accountant uitgevoerd. Diverse aanbevelingen hebben te maken met de nieuwe wettelijke voorschriften die in voorbereiding zijn voor 2004. Voorbehoud
In de accountantsverklaring is een voorbehoud gemaakt bij de volledige verantwoording van de belastingbaten en rioolheffingen. Dit heeft te maken met de hertaxatie van onroerende zaken in de gemeente. Dit bleek aanzienlijk intensiever dan was verwacht. Het college heeft inmiddels de hoogste urgentie gelegd bij de uitvoering van een afzonderlijke analyse van de nog niet verantwoorde belastingbaten. Overigens heeft een en ander géén budgettaire consequenties.

---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Mildred Top, tel. (0318) 68 08 18 (afwezig op donderdag 30 en vrijdag 31 mei).

technische realisatie:
Terrazur

Zoekwoorden:

Deel: ' Accountantsverslag 2002 gemeente Ede '
Lees ook