accreditatie journalisten voor eu bijeenkomsten in nederland

bericht van het ministerie van buitenlandse zaken inzake 'accreditatie nederlands eu-voorzitterschap'.

op 11 mei 2004 gaat het accreditatie gedeelte van de officiële website van het nl voorzitterschap 'live'.

journalisten kunnen zich vanaf deze datum op https://www.eu2004.nl/ aanmelden voor de eu toppen, alle informele raden en diverse andere ministeriele bijeenkomsten die tijdens het eu voorzitterschap in nederland zullen plaatsvinden. om succesvolle accreditatie te garanderen is het van belang dat accreditatie formulieren minstens 6 weken van te voren worden opgestuurd.

accreditatie voor alle op de website vermelde bijeenkomsten is verplicht.

tijdens de reguliere persbriefing van het ministerie van buitenlandse zaken op dinsdag 11 mei 2004, 11.00 uur, wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken bij de voorbereidingen van het nederlandse eu-voorzitterschap en op de accreditatieprocedure.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met arnout hooft, directie voorlichting buitenlandse zaken, telefoon 070-3486072 / 06-53711750

Deel: ' Accreditatie journalisten voor EU bijeenkomsten in Nederland '
Lees ook