Tweede Kamer der Staten Generaal

Stafdienst Voorlichting

Aan de (parlementaire) redacties
:

23 juli 2002

kenmerk Vl/rf

telefoon 070 - 318 21 71

fax 070 - 318 23 56

e-mail r.fransen@tk.parlement.nl

onderwerp Accreditatie verhoren enquêtecommissie Bouwnijverheid

LS,

De parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid zal naar verwachting vanaf medio augustus tot medio september personen horen in verband met het door haar te verrichtten onderzoek. De verhoren zullen plaatsvinden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Meer informatie over het verhoorschema en te verhoren personen volgt ter zijner tijd.

Voor het bijwonen van de verhoren is het noodzakelijk een tijdelijke accreditatie aan te vragen bij de stafdienst Voorlichting van de Tweede Kamer. Voor de landelijke dagbladen, alsmede radio- en tv-redacties zijn maximaal twee plaatsen gereserveerd, voor de overige media is één accreditatie beschikbaar.

Voor de goede orde meld ik dat de gebruikelijke vaste toegangsbewijzen voor de parlementaire pers (blauwe pas) tijdens de verhoren geen toegang geven tot de Oude Zaal.

Voor parlementaire fotografen geldt dat een vaste toegangspas voor de Tweede Kamer (blauwe pas) wel toegang verschaft tot de Oude Zaal. Fotografen zonder vast toegangsbewijs dienen eveneens van bijgaand formulier gebruik te maken voor het aanvragen van een tijdelijke accreditatie.

De verhoren worden centraal geregistreerd door het Samenwerkingsverband. Dit houdt in dat overige audiovisuele media beelden kunnen afnemen van het Samenwerkingsverband. Toegang met schoudercamera's in de zaal is zoals gebruikelijk slechts toegestaan enkele minuten bij aanvang van ieder verhoor.

Het bijgaand aanmeldformulier dient te worden voorzien van twee pasfoto's en moet uiterlijk maandag 12 augustus in het bezit zijn van de stafdienst Voorlichting, t.a.v. Rob Fransen, Postbus 20018, 2500 EA in Den Haag (kamer A114, tel. 070-3182171).

De tijdelijke accreditatie wordt afgegeven voor de duur van de openbare verhoren. Deze passen zijn vanaf donderdag 15 augustus af te halen bij de stafdienst Voorlichting.

Met vriendelijke groet,

Rob Fransen, stafdienst Voorlichting

Deel: ' Accreditatie verhoren enquêtecommissie Bouwnijverheid '
Lees ook