Achmea Groep

Achmea gaat metaalindustrie ontzorgen
Amsterdam, 12 juli 2001
Het bedrijfspensioenfonds voor de metaalindustrie (PMI) en Achmea investeren in de versterking van hun dienstverlening, waarbij dataverkeer via internet een speerpunt is. Werkgevers in de metaalindustrie wordt onder meer administratief gemak geboden door middel van een online pensioenadministratie.

Deze trendsettende ontwikkeling maakt het mogelijk dat werkgevers online de pensioenadministratie kunnen raadplegen en mutaties kunnen doorvoeren. Werknemers kunnen thuis via internet rechtstreeks inzicht krijgen in hun eigen pensioensituatie, als mede de mogelijkheid pensioenwensen en financiële consequenties te berekenen. De business unit Achmea Pensioenen beschikt over de kennis en technologie die dit mogelijk maakt. De invulling wordt bepaald door PMI. Met deze ontwikkeling gaan deze partijen voorop lopen in de markt.

De nieuwe online dienstverlening leidt tot transparantie van de pensioenadministratie, die door Achmea ten behoeve van de metaalindustrie wordt verzorgd. Beide partijen hebben besloten te komen tot een nieuw contract, waarbij servicelevels voor processen en concrete producten vastgelegd worden. Het vermogensbeheer komt te liggen bij F&C Management Ltd. te London, waartoe inmiddels ook het asset management bedrijf van Achmea behoort.

Op 9 juli jl. hebben beide partijen hiertoe een verklaring ondertekend. PMI en Achmea spannen zich in om deze nieuwe vorm van dienstverlening over anderhalf jaar voor de metaalindustrie volledig operationeel te hebben.

De organisaties
PMI (Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie) is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening van ruim1500 organisaties in de metaal- en technische industrie waarvoor ruim 150.000 mensen werken. Onlangs heeft het bestuur besloten tot de oprichting van een eigen directiekantoor, dat namens het bestuur primair verantwoordelijk is voor de resultaten van de uitvoerende partijen, zoals Achmea.

Achmea is één van de grotere financiële dienstverleners in de Benelux. Het pensioenbeheer wordt uitgevoerd door de business unit Achmea Pensioenen. Het vermogensbeheer van de pensioen- en andere fondsen wordt uitgevoerd door F&C, de grootste externe vermogensbeheerder in de Nederlandse institutionele markt, dat evenals Achmea deel uitmaakt van Eureko B.V. Eureko B.V. is een Europese financiële groep, met activiteiten in een negental landen.

Deel: ' Achmea gaat metaalindustrie ontzorgen '
Lees ook