Achmea Groep

Achmea stopt financiering Scaramea
Zeist, 20 augustus 2001
Achmea heeft besloten de financiering van het internetbedrijf Scaramea niet verder voort te zetten. De markt voor e-commerce wordt gekenmerkt door ongunstige omstandigheden waardoor er voor onafhankelijke aanbieders als Scaramea op deze markt weinig positieve vooruitzichten bestaan.
Dit laat onverlet dat Achmea voortgaat met het uitbouwen van haar merkgebonden internetactiviteiten, waarmee nu al een groot aantal bestaande en toekomstige klanten rechtstreeks bereikt worden. In de komende tijd zal Achmea dan ook de distributie van diensten en producten via internet verder versterken.
Scaramea startte twee jaar geleden met financiële steun van Achmea als zelfstandige aanbieder van diensten via internet. Sindsdien is het klimaat voor e-commerce bedrijven echter aanzienlijk verslechterd.

Voor nadere informatie:
R. Mol
Tel: (030) 693 70 65

Deel: ' Achmea stopt financiering Scaramea '
Lees ook