Persbericht van de Acht Mei Beweging

Persbericht, Utrecht,

26 april 1999

Acht Mei Beweging gedenkt bisschop Möller met groot respet

Met groot respect gedenkt de Acht Mei Beweging bisschop J. Möller van Groningen. Met zijn overlijden is een einde gekomen aan het leven van een wijze en pastoraal bewogen bisschop.

Mgr Möller wilde als bisschop een bruggenbouwer zijn. Over de verschillen tussen katholieken zei hij: we moeten ‘leren accepteren dat we over bepaalde zaken verschillend denken. (…) De gedachte dat er binnen de kerk geen tegenstellingen of problemen zouden mogen bestaan, is historisch gezien irreëel. Het is nóóit zo geweest dat alle gelovigen het volkomen met elkaar eens waren. Maar het is soms wél zo geweest dat zij dat van elkaar konden verdragen’ (interview in De Bazuin, 19.12.97). Daarom was de bisschop een groot voorstander van dialoog.

De beweging heeft de bisschop persoonlijk leren kennen tijdens de manifestatie van 16 mei 1996 in Den Bosch. Bisschop Möller heeft toen een zeer persoonlijk getinte bijdrage geleverd aan een gesprek over levenseinde en levensbeëindiging. Daarin gaf hij aan de kerkelijke leer rond euthanasie te onderschrijven, maar tegelijk niet te willen oordelen over mensen die andere keuzen maken. Hij legde nadruk op hoe belangrijk het sterven van een persoon en de wijze waarop dat gebeurt, is voor de nabestaanden. Deze pastorale bekommernis, die gevoed werd door een spirituele en erudiete houding, straalde de bisschop in zijn persoon uit.

De Acht Mei Beweging gedenkt ook met waardering de manier waarop de bisschop de pastorale werkers en werksters in zijn bisdom een volwaardige plek heeft gegeven. Door zijn beleid, dat hij in collegialiteit met zijn vicaris-generaal Grasveld vaststelde, heeft hij de pastoraal werkers en werksters bevestigd in hun vergaande verantwoordelijkheden in de parochies van het uitgestrekte bisdom Groningen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Acht Mei Beweging gedenkt bisschop Möller met groot respect '
Lees ook