Persbericht, Utrecht,

6 maart 1999

Acht Mei Beweging roept bisschoppen op tot positief standpunt over condoomgebruik

Bisschop Muskens van Breda heeft onlangs gepleit voor het gebruik van condooms om AIDS te voorkomen. Zijn visie zal onderwerp van gesprek zijn op de vergadering van de Nederlandse bisschoppenconferentie van 9 maart a.s. Het bestuur van de Acht Mei Beweging acht het van groot belang dat dit gesprek leidt tot een positieve bijdrage van de bisschoppenconferentie aan het mondiale verlangen om de verschrikkelijke gevolgen van het HIV-virus te beheersen.

Het bestuur roept de bisschoppen op gehoor te geven aan het ‘sensus fidelium’ dat hierover in de wereldkerk bestaat. Het gelovig aanvoelen van mensen over deze kwestie wijst in overgrote meerderheid naar het niet blokkeren van oplossingen die hun waarde hebben bewezen.

De Acht Mei Beweging is bijzonder blij met het advies van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS) om een brede discussie te starten. Daaruit blijkt eens te meer dat een positief standpunt van de Nederlandse bisschoppenconferentie dringend noodzakelijk is. Een dergelijk signaal is tevens van groot belang in de richting van de VN Cairo-conferentie over bevolking en ontwikkeling die eind maart in New York gehouden wordt en waarin het Vaticaan ook vertegenwoordigd is. In toenemende mate staat het vrijwel onhoudbare verbod op het gebruik van condooms onder druk. De Geest mag in deze discussie niet gedood worden omwille van een leer die ver overschrijdt wat het Evangelie van Jezus Christus ons voorhoudt: barmhartigheid, mededogen, vergeving en humaniteit.

Wij realiseren ons dat velen over de schouders van de bisschoppenconferentie meekijken naar hun interne dialoog, zowel meer orthodoxe als progressieve katholieken. De miljoenen slachtoffers van AIDS moeten echter verreweg het belangrijkste uitgangspunt voor een standpuntbepaling zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Acht Mei Beweging positief standpunt over condoomgebruik '
Lees ook