Achtergrondinformatie overname Casema door Liberty Media

Zoals vanochtend bekend gemaakt, heeft Liberty Media vandaag overeenstemming bereikt met France Telecom over de overname van Casema. In de bijgesloten documenten vindt u achtergrondinformatie in de vorm van een vraag en antwoord document met betrekking tot de deal en een factsheet met informatie over Liberty Media zelf.

ACHTERGRONDINFORMATIE
LIBERTY MEDIA CORPORATION

Liberty Media is een internationale onderneming op het gebied van media, entertainment, technologie en communicatie. Liberty heeft belangen in een groep diverse, maar elkaar goed aanvullende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven in bovengenoemde sectoren. De onderneming heeft ruime ervaring met het investeren in en leveren van televisiediensten die zij aanbiedt voor verschillende platforms.


· Liberty Media is een financieel stabiele, conservatief gefinancierde, gediversifieerde mediaonderneming met een marktkapitalisatie van circa USD 30 miljard.

· De omzet van Liberty Media steeg in 2001 tot USD 2,1 miljard, vergeleken met USD 1,5 miljard in het jaar 2000.

· Liberty Media streeft een "triple play-strategie" na. Op basis van deze triple play strategie richt Liberty Media zich op kabel-, breedband Internet en telefoondiensten, waar telefoondiensten behoedzaam zullen worden gelanceerd. Liberty Media is van mening dat "triple play" het maximale rendement haalt uit de breedbandinfrastructuur, maar gelooft ook sterk in een verstandige inzet van aangeboden diensten. Als het aanbieden van één van de diensten te veel kosten met zich meebrengt, zou dit het aanbieden van andere diensten in gevaar kunnen brengen.

· In haar strategie richt Liberty Media zich op Last Mile Distribution voor kabel- en satelliet-verbindingen, Programmacontent (informatie en entertainment) en Technologie, Diensten en Intellectual Property die distributie en content mogelijk maken. In het voldoen aan de enorme vraag naar informatie en entertainment via netwerken voor video-, spraak- en datadistributie door de consument spelen deze activiteiten een directe rol. Bij deze activiteiten bestaat een directe relatie met de consument en daarbij is het mogelijk een merk, schaalvoordelen en een over het algemeen voorspelbare inkomstenstroom op te bouwen.

· Binnen deze kernstrategie van Liberty Media heeft elke onderneming haar eigen strategie. Met deze afzonderlijke strategieën probeert Liberty Media de ondernemingen in haar huidige portfolio verder te laten groeien en te laten ontwikkelen. Daarnaast tracht Liberty Media nieuwe ondernemingen te verwerven en op te zetten. Dit alles binnen de context van een verantwoorde schuldenstructuur.

· Liberty Media zorgt er voor dat haar ondernemingen elkaar ondersteunen. Hoewel de bezittingen divers zijn, vullen deze elkaar over het algemeen goed aan. Liberty Media zoekt naar ondernemingen met sterke merken en sterke marktposities. De investeringsfilosofie van

· Liberty Media gaat uit van de volgende punten in haar streven naar lange termijn waardecreatie voor haar aandeelhouders: investeren in ondernemingen die content en distributie verzorgen; ondernemingen autonoom en door strategische acquisities laten groeien; instandhouden van een conservatieve financieringsstructuur van Liberty Media; nauw samenwerken met het aanwezige managementteam

· Autonome groei en het managen van deze autonome groei krijgen vanuit Liberty Media veel aandacht. Ze blijken op de lange termijn de belangrijkste en meest waardevolle onderdelen van de activiteiten van Liberty Media te zijn.

· De groei van Liberty Media kent drie bronnen: de autonome groei is de continue vooruitgang die lokaal management van elke onderneming boekt bij de uitvoering van de eigen activiteiten. Dit is het resultaat van sterke merken, een goede marktpositie, goede vraag van de consument naar informatie en entertainment. Dit is het belangrijkste onderdeel van de drie; een gevolg van de interne groei is het managen van de portfolio. Dit is het proces van het doen van acquisities of het combineren van bedrijven om een grotere omvang, meer merken of een betere marktpositie te creëren; het managen van de kapitaalstructuur verhoogt de opbrengsten uit autonome groei en portfoliomanagement en omvat zaken als het creëren van liquiditeit, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale aspecten.

· Het beleid van Liberty Media is er altijd op gericht om internationaal lokale ondernemingen uit te bouwen, die aangestuurd en gemanaged worden door lokaal management, waar mogelijk in samenwerking met lokale ondernemingen (bijvoorbeeld Sumitomo in Japan en BBC in Groot-Brittannië). Liberty Media is ervan overtuigd dat het van zakelijk belang is om gebruik te maken van de lokale expertise.

· Liberty Media heeft belangen in een groot aantal wereldwijd opererende entertainmentzenders, zoals Discovery Channel, USA, QVC, Encore en STARZ! Liberty Media houdt ook belangen in ondernemingen die zich bezighouden met internationale video distributie; internationale telefonie en nationale mobiele telefonie; fabrieks- en apparatuurleveranciers; en andere ondernemingen die zich richten op breedbanddiensten.

· Liberty Media heeft ondervonden dat in elk deel van de wereld de groei van pay-TV niet alleen het resultaat is van het ontstaan of upgraden van technische platforms, maar ook van het ontwikkelen van aantrekkelijkere content. Liberty Media bevindt zich al vanaf het begin in de voorhoede van deze ontwikkeling, vaak in samenwerking met lokale zenders, waarbij nieuwe kanalen werden gecreëerd en werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe content. Dit was met name het geval in Groot-Brittannië, Japan en Argentinië.

· Waar Liberty Media ook investeert in content, Liberty Media heeft zich altijd neutraal opgesteld als het gaat om het platform. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld stelde Flextech (inmiddels onderdeel van Telewest) altijd zijn volledige bereik aan kanalen beschikbaar aan andere kabelbedrijven, aanbieders van DTH-satelliet en digitale televisie. In Japan stelt Jupiter Programming de kanalen die zij bezit of waarin zij heeft geïnvesteerd beschikbaar aan alle andere beschikbare digitale satellietplatforms. Het is zelfs zo dat de dochter-ondernemingen en partners van Liberty Media bij de grootste leveranciers horen van lokale content op elk van de markten waarin Liberty Media actief is. Het ondernemingsplan van Liberty Media is gebaseerd op de overtuiging en de ervaring dat het ontwikkelen van nieuwe content het meest succesvol is als hiervoor wordt samengewerkt met lokale zenders. Dit betekent dat niet alleen de specifieke platforms waarin Liberty Media een belang heeft, maar ook de pay-TVmarkt als geheel er voordeel uit kan halen.

· De gedegen kennis die Liberty Media heeft van de kabel- en satellietbranche, de sterke financiële positie van de onderneming en het ervaren managementteam worden beschouwd als de sterke punten van Liberty Media.

· Aandelen Liberty Media worden verhandeld via de New York Stock Exchange onder de symbolen L en LMC.B.
Belangen van Liberty Media in (niet-) beursgenoteerde ondernemingen Niet-beursgenoteerde ondernemingen Beursgenoteerde ondernemingen StarzEncore Group Discovery Communications QVC, Inc. Jupiter Telecommunications Jupiter Programming Court TV Cablevisión S.A. Pramer SCA Fox Pan-American Sports LLC True Position, Inc. Metrópolis Intercom S.A. Game Show Network AOL Time Warner News Corporation Motorola, Inc. Vivendi Universal USA Interactive UnitedGlobalCom, Inc. Telewest plc Liberty Media Livewire Corporation OpenTV Corp. Sprint PCS Group Cendant, Inc. priceline.com

het INTERNATIONALe TRACKRECORD van Liberty Media

Liberty Media was tot 10 augustus 2001 een 100% dochteronderneming van AT&T. Haar vorige moederbedrijf, Tele-Communications, Inc. ("TCI"), werd op 9 maart 1999 overgenomen door AT&T. Op 10 augustus 2001 werd Liberty Media afgesplitst van AT&T als een onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming. TCI is in de jaren zestig ontstaan uit een klein kabelbedrijf in Texas en heeft vervolgens het grootste kabelnetwerk in de Verenigde Staten ontwikkeld. Dit werd gecombineerd met investeringen in een aantal leveranciers van content (zoals Discovery Communications, Inc. en Turner Broadcasting) en, meer recent, was het een van de eerste aanbieders van snelle internetdiensten via @Home. Ditzelfde model werd gevolgd in Latijns-Amerika, Azië en Europa. Het internationale (investerings) trackrecord van Liberty Media in de ontwikkeling van kabel en andere distributieplatforms en in de ontwikkeling van nieuwe content wordt hieronder beschreven.

Japan

Liberty Media verwierf haar eerste belang in Jupiter Telecommunications ("J-Com") in 1995 en houdt inmiddels een gezamenlijk controlerend belang van 36%. Andere aandeelhouders in J-Com zijn onder andere Sumitomo Corporation en Microsoft Corporation. Sony, Softbank, Fuji TV, Mitsui, Nikkei en TV Tokyo zijn enkele van de lokale partners die zich bezighouden met de programmeringsactiviteiten (Jupiter Programming).

J-Com biedt kabeltelevisie, hoge snelheid internet en telefoondiensten aan. De onderneming biedt zijn diensten aan via 20 franchiseondernemingen, voornamelijk onder met merk "J-COM Broadband". J-Com is uitgegroeid tot de grootste centraal bestuurde aanbieder van meervoudige systemen in Japan. De standaardarchitectuur op basis van glasvezel- en coaxkabel van J-Com is een van de meest geavanceerde systemen die momenteel door aanbieders van kabeltelevisie worden gebruikt. Het netwerk is ontworpen voor two-way, breedbanddiensten en bezit voldoende capaciteit om alle diensten aan te kunnen bieden en houdt daarnaast voldoende capaciteit over om de groei van de video-, spraak- en gegevensoverdracht, en toekomstige diensten, op te vangen. J-Com is bezig zijn volledige kabelnetwerk te upgraden naar 750 MHz.

J-Com is sterk gegroeid, in zowel nieuwe abonnees als in nieuwe diensten, en telde in maart 2002 meer dan 6.750.000 woonhuisaansluitingen, 1.425.000 kabelabonnees, 428.000 internetgebruikers (met een snelle verbinding) en 110.000 telefoonaansluitingen.

Een zusteronderneming van J-Com, Jupiter Programming Co. Ltd., heeft een aantal kabeltelevisiekanalen ontwikkeld, aangekocht of daarin geïnvesteerd om zodoende het aanbod en de kwaliteit van de programmering voor de Japanse consument te verbeteren. Liberty Media en Sumitomo hebben elk een aandeel van 50% in Jupiter Programming.

Sinds 1995 heeft Liberty Media meer dan USD 460 miljoen in J-Com geïnvesteerd, waarvan de meest recente investering in april 2002 heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft Liberty Media vanaf 1996 circa USD83 miljoen geïnvesteerd in Jupiter Programming. In lijn met de strategie van Liberty Media om samen te werken met lokaal management en expertise, heeft J-Com slechts 8 niet lokale medewerkers binnen de gelederen en Jupiter Programming slechts 6, terwijl de twee ondernemingen samen circa 5.500 medewerkers in dienst hebben.

Groot-Brittannië

Liberty Media heeft een aandeel van circa 25% in Telewest. Liberty Media's betrokkenheid met Telewest is ontstaan via investeringen in de Britse kabelbranche vanaf 1986. In 1992 brachten TCI en US West elk hun kabelbelangen onder in een 50:50 joint venture. Vooruitlopend op de beursgang in november 1994 werd Telewest opgericht om de activa over te nemen van de joint venture.

Op dit moment levert Telewest haar diensten op het gebied van kabeltelevisie, telefoon en internet aan miljoenen Britse consumenten. Daarnaast levert Telewest zakelijke communicatie oplossingen aan honderdduizenden klanten uit de private en publieke sector. De afgelopen paar jaar heeft Telewest aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in het verbeteren van haar kabelnetwerk. In maart 2002 telde Telewest 4.914.000 aangesloten woningen, 1.358.000 kabelabonnees, 451.000 internetgebruikers en 2.153.000 particuliere telefoonaansluitingen.

Vóór de fusie van Flextech met Telewest had Liberty Media een controlerend belang in Flextech. Flextech heeft, onder andere, het volledig eigendom van de kanalen Bravo, Living, Trouble en Challenge TV. Flextech is eveneens de partner van BBC Worldwide in de 50:50 joint venture UKTV. Deze innovatieve overeenkomst tussen Flextech en BBC Worldwide heeft de baanbrekende exploitatie van de omvangrijke archieven van de BBC mogelijk gemaakt, wat ten goede komt aan de keuzemogelijkheden van alle Britse consumenten. Er is een aantal themakanalen ontwikkeld, gericht op specifieke doelgroepen die door de andere televisiezenders slechts matig werden bediend. UKTV maakt het voor de BBC ook mogelijk om zich toegang te verschaffen tot een additionele inkomstenstroom, hetgeen zonder UKTV niet mogelijk zou zijn geweest. Dit stelt de BBC in staat meer te investeren in nieuwe content en aanvullende diensten, wat voor iedereen voordelen met zich meebrengt, ook voor consumenten die ervoor kiezen geen pay-TV abonnee te worden. Bovendien wordt de BBC hierdoor minder afhankelijk van de inkomsten uit kijkgelden, een doelstelling die de BBC opgelegd kreeg door de Britse regering.

Sinds 1986 heeft Liberty Media meer dan USD745 miljoen geïnvesteerd in Telewest, waarvan de meest recente investering plaatsvond in 2001. Sinds 1986 is circa USD 100 miljoen geïnvesteerd in de programmering van Flextech en, sinds de fusie, van Telewest.

Republiek Ierland

Liberty Media kreeg voor het eerst een belang in de Ierse kabelindustrie in 1992. Liberty Media heeft samen met Independent News & Media een controlerend belang van 50% in Chorus, dat een kabelnetwerk exploiteert en diensten aanbiedt op het gebied van televisie, hoge snelheid internet en telefonie. Onder de handelsnaam Chorus opereert een groep van drie telecommunicatiebedrijven (Princes Holdings Limited, Cable Management Ireland Limited en Suir Nore Relays) die zich hebben verenigd om de grootste aanbieder van diensten via de kabel te worden met het grootste aantal aangesloten woningen.

In maart 2002 telde Chorus 223.000 kabelabonnees en circa 10.000 telefoonaansluitingen. Bovendien loopt er een proefproject met internet in Dublin. Chorus lanceerde in januari 2001 een hoge snelheid "always on" netwerk onder de naam Chorus Powernet voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Chorus heeft eveneens een belang van 50 procent in Internet Ireland, dat voornamelijk nationaal dail-up internettoegang biedt, maar ook bezig is met de ontwikkeling van een nieuwsportal.

In mei 2000 verkreeg Chorus krediet- en leenfaciliteiten voor een bedrag van EUR 360 miljoen om de verbetering en uitbreiding van haar netwerk te financieren. Momenteel bestaat 50% van het netwerk van Chorus uit 300 MHz kabel, 40% uit 400 MHz kabel en 10% uit 750 MHz kabel. Rond 2008 zal Chorus digitale televisie, telefonie en hoge snelheid internet en datadiensten aanbieden binnen al haar franchisegebieden die op dit moment 70% van Ierland bedekken.

Sinds 1992 heeft Liberty Media circa USD 85 miljoen in Chorus geïnvesteerd. De meest recente investering in Chorus vond plaats in 2001.

Chili

Liberty Media heeft een belang van 50% in Metrópolis Intercom, een van de grootste en meest innovatieve kabelbedrijven in Chili. De onderneming telt bijna 1,2 miljoen aangesloten woningen en circa 300.000 abonnees. De eerste investering van Liberty Media in Chili dateert van 1994. Sindsdien heeft Liberty Media bijna USD 200 miljoen geïnvesteerd in Metrópolis Intercom, waarbij de meest recente investering plaatsvond in 2000. Metrópolis Intercom was het eerste kabelbedrijf in Chili die digitale diensten leverde via een 750 MHz hybride glasvezelkabelnetwerk. Bovendien is de onderneming gestart met het aanbieden van snelle internetdiensten via zijn kabelnetwerk.

Argentinië

Liberty Media heeft een belang van 50% in Cablevisión SA, een Argentijns kabelbedrijf met circa 1,4 miljoen kabelabonnees. In maart 2002 telde Cablevisión 3.517.000 aangesloten woningen en 50.000 internetklanten.

Naast een volledig aanbod van pay-TV diensten (basis, uitgebreid en premium, inclusief kanalen waarop live voetbalwedstrijden en speelfilms worden uitgezonden) biedt Cablevisión het merendeel van haar abonnees hoge snelheid internet nadat geleidelijk een upgrade van het kabelnetwerk heeft plaatsgevonden. Op dit moment bestaat 52% van het netwerk uit 750 MHz kabel.

Sinds 1994 heeft Liberty Media meer dan USD 800 miljoen geïnvesteerd in Cablevisión, waarvan de meest recente investering in 2001 plaatsvond. Sinds 1995 werd circa USD 250 miljoen geïnvesteerd in de programmering van Pramer SCA en Torneos y Comptencias.

Puerto Rico

Liberty Cablevision uit Puerto Rico, een 100% dochteronderneming van Liberty Media, is een van de grootste aanbieders van kabeltelevisiediensten in Puerto Rico. De eerste investering van Liberty Media in dit kabelnetwerk in Puerto Rico dateert van 1989. Het netwerk telde in juni 2001 301.000 aangesloten woningen en 123.000 kabelabonnees. Liberty Cablevision is begonnen met de introductie van 750 MHz kabel.

Een aanzienlijk deel van het kabelnetwerk van Liberty Cablevision bestaat uit glasvezel- en coaxkabel. Deze infrastructuur biedt Liberty Cablevision de mogelijkheid verbeterde entertainment-, informatie- en telecommunicatiediensten aan te bieden en,voor zover dit toegestaan is door de plaatselijke wetgeving, telefoondiensten via de kabel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Citigate First Financial

Marise Blom: Tel: 020-575 40 18
Frank Jansen: Tel: 020-575 40 24

Deel: ' Achtergrondinformatie overname Casema door Liberty Media '
Lees ook