Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

06-03-2003
Achtkarspelen verleent subsidie aan Jongerenwerk Eenmalige bijdrage voor het organiseren van activiteiten en vergaderingen.

Het college van B&W van Achtkarspelen heeft deze week besloten om voor dit jaar een eenmalige subsidie van 1.151,-- te verlenen aan de Stichting Jongerenwerk Drogeham. De stichting heeft op dit moment nog niet de beschikking over een jeugdhonk en dus maken zij kosten door het huren van andere ruimtes.

In de afgelopen jaren is diverse malen getracht een voorziening voor de jeugd van Drogeham te realiseren. Helaas zag Plaatselijk Belang in 2001 geen mogelijkheden meer om betrokken te zijn bij de beleidsvoorbereiding, waardoor het initiatief vertraging opliep. De in november 2002 opgerichte Stichting Jongerenwerk Drogeham, bestaande uit jongeren, medewerkers van Stichting Welzijn Het Achtkant en volwassenen uit het dorp, ijvert sindsdien voor het verkrijgen van draagvlak voor een jeugdhonklocatie en het organiseren van activiteiten voor jongeren. Dit heeft geresulteerd in de vorming van een kader, waarmee een gedegen en serieuze uitwerking van het jongerenwerk in Drogeham mogelijk is geworden. Daarnaast hebben zij een nieuw Projectplan Jeugdhonk Drogeham opgesteld, dat dit voorjaar aan het college zal worden voorgelegd. Hiermee komt een jeugdhonk een stapje dichterbij.

Voorwaarden
Zolang het jeugdhonk nog niet gerealiseerd is, zal de Stichting Jongerenwerk voor het organiseren van activiteiten en het houden van vergaderingen gebruik moeten maken van gehuurde ruimtes. Het gemeentebestuur ondersteunt de activiteiten van de Stichting. Daarnaast voldoet de Stichting aan de algemene voorwaarden voor subsidieverlening. Redenen genoeg voor het college om aan deze subsidie-aanvraag tegemoet te komen.


---

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Jorien Bakker, communicatieadviseur, telefoon 0511 - 548 144

Deel: ' Achtkarspelen verleent subsidie aan Jongerenwerk '
Lees ook