Ministerie van VWS

Achttien jarigen krijgen donorregistratieformulier

Woensdag 17 februari 1999

Het Donorregister gaat iedereen die vorig jaar 18 jaar is geworden een donorregistratieformulier toesturen. Vorig jaar werden in het kader van de Wet op de Orgaandontie (WOD) alle ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder aangeschreven met het verzoek hun wens met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie te laten registreren. Met ingang van 1999 zullen voortaan elk jaar de 'nieuwe' 18-jarigen worden aangeschreven.

Voorlichtingsactiviteiten

De donorformulieren zullen, persoonlijk op naam, de eerste drie weken van maart worden verzonden. Tegelijkertijd zal het Donorregister met een op de doelgroep gerichte voorlichtingscampagne aandacht voor het onderwerp vragen. Alle aangeschrevenen ontvangen bij het formulier een folder die speciaal voor hen is geschreven. Bekende Nederlanders vragen daarin de jongeren na te denken over orgaan- en weefseldonatie, met de vraag 'Would you give me your heart?' en onder het motto 'Beslis zelf over jezelf. Vul het donorregistratieformulier in.' Vanaf 18 februari 1999 is op Radio 1, 2 en 3, de commerciële radiozender Radio 538 en de grote lokale radiostations een radiospot te beluisteren, die alvast nieuwsgierigheid naar het onderwerp kan oproepen. Vanaf 1 maart wordt deze vervangen door een spot die meer ingaat op de post van het Donorregister, die de jongeren kunnen verwachten. Wederom is de vraag: 'Would you give me your heart?', deze keer in de vorm van een liedje.

Registraties

Bijna 4,5 miljoen mensen, 36% van de aangeschrevenen, hebben inmiddels naar aanleiding van de actie van 1998 het donorformulier teruggestuurd aan het Donorregister. 55% Daarvan heeft keuze 1 (ja) ingevuld, 35% keuze 2 (nee), de overige tien procent laat de keuze over aan de nabestaanden of aan een specifiek persoon. De groep die nu wordt aangeschreven bestaat uit zo'n 180.000 personen. Op basis van de ervaringen van het vorig jaar wordt gestreefd naar 40% reacties.

Zoekwoorden:

Deel: ' Achttien jarigen krijgen donorregistratieformulier '
Lees ook