Praktijkonderzoek Veehouderij

Acid Lecithin® als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen

PraktijkBoek 17

In de veehouderij maakt men op dit moment veelvuldig gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) in voeders voor landbouwhuisdieren. Het gebruik van AMGB's wordt in de toekomst mogelijk verboden, omdat het gebruik ervan resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Met dit vooruitzicht is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten als alternatief voor AMGB's.
In opdracht van Kemin Europa N.V. is op het Praktijkcentrum Rosmalen nagegaan wat het effect is van vervanging van fumaarzuur en AMGB door Acid Lecithin®. In dit experiment zijn drie proefbehandelingen met elkaar vergeleken; een positieve en negatieve controle en de behandeling met Acid Lecithin® (dosering: 3,5 kg per ton voer). Op een leeftijd van gemiddeld 4 weken zijn de biggen gespeend en ingedeeld voor de proef. De biggen zijn vanaf spenen 34 dagen gevolgd. In totaal zijn 540 biggen gevolgd. Per behandeling zijn 18 herhalingen uitgevoerd.

Wilt u het hele praktijkboek lezen? Dat kan. Bestel praktijkboek 17 hier voor de prijs van 17.50.

Varkens praktijkboek 17: Acid Lecithin® als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen - 2002 - 14 pagina's
Oudste praktijkboek Vorige praktijkboek Overzicht alle praktijkboeken


---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 30-07-2002 16:09.

Zoekwoorden:

Deel: ' Acid Lecithin® als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen '
Lees ook